Harry Voss, namens de Partij voor de Dieren, reageert op het coali­tie­ak­koord van het CDA, PvdA, VVD, D66 en CU, Apeldoorn


27 april 2010

Geachte voorzitter,

Wat ik zeer betreur is dat in dit coalitieakkoord Veerkracht en Verbinding alleen maar over mensen gaat. Het ontbreekt aan een visie op dieren en natuur, terwijl wij in het grootste natuurgebied van Nederland wonen: de Veluwe met een prachtig Natura 2000 gebied. Wij verwachten dat de nieuwe coalitie zich hierover nog zal uitspreken.

Wat mij verder opvalt, is dat het heel lastig is om te bezuinigen op het ambtenarenapparaat, terwijl de coalitie hierop inspeelt. In dat geval moet je ook een keuze maken om te snijden in bepaalde taken en prioriteiten stellen. Deze keuze wordt in dit akkoord niet gemaakt.

Wat ons aanspreekt, is dat de nieuwe coalitie een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Dit betekent dat we burgers de vrijheid moeten geven om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Het college moet natuurlijk wel ervoor waken dat deze vrijheid niet ten koste gaat van de vrijheden van andere levende wezens en de natuur. Ik vraag me wel af hoe het college ervoor wil zorgen dat burgers hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. Hierover blijft het college vaag.

Het college wil op zoek naar onconventionele oplossingen om tot goedkope woningbouw te komen. De Partij voor de Dieren heeft die, wij hebben oplossingen die zelfs onze burgemeester nog niet kende: de zogenoemde Kangoeroewoningen. Dit betekent dat het mogelijk wordt om schuurtjes of garages om te bouwen tot een woning, waar de ouders of de kinderen in kunnen wonen op hetzelfde erf. Als het niet meer nodig is, kan het weer gewoon gebruikt worden voor de auto of de fiets. Ook geloof ik in de mogelijkheden voor woningsplitsing. De Partij voor de Dieren gelooft niet in onbekommerd doorbouwen in groene gebieden. Er moeten op korte termijn, goedkope woningen bij. Daaraan is behoefte. Maar meer (dure) woningbouw is ongewenst, de koopmarkt in Apeldoorn is immers al ingestort en herstelt zich moeizaam. Het vereenvoudigen van de bouwregelgeving mag niet tot gevolg hebben dat de natuur en dieren de dupe zijn. we moeten verantwoord met onze omgeving omgaan.

De ambitie voor duurzaamheid is hoog in Apeldoorn. Tot nu toe is er echter weinig waargemaakt. Het zal nog veel werk zijn om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Ik geloof niet dat duurzaamheid al volwassen is in het gemeentelijk beleid en geen afzonderlijke sector meer hoeft te zijn. Ook is het erg idealistisch om te denken dat innovaties op dit gebied uit de samenleving zelf komen. De gemeente zal hierin een stimulerende en faciliterende rol op zich moeten nemen.

De Partij voor de Dieren wil de rode (maar liever a la Groen Links de groene) loper niet voor alle ondernemers uitleggen. Er is geen behoefte aan milieuvervuilende en dieronvriendelijke ondernemers, zoals megaveeflatboeren, in Apeldoorn!! Ik pleit ervoor om een bepaald type ondernemerschap te stimuleren. Heeft de coalitie hieraan al gedacht? In Zwolle is er bijvoorbeeld de ideeënmakelaar, die mensen helpt om hun eigen bedrijf op te starten en duurzame initiatieven te ontplooien. Hieruit zijn al veel duurzame initiatieven, maatschappelijke bedrijvigheid en kleine zelfstandigen uit voort gekomen.

De Partij voor de Dieren is blij met de aandacht van het college voor de verbetering van fietsroutes, maar mist net als de SP de bereikbaarheid met het openbaar vervoer in het beleidsakkoord.

Dan nog het openbaar groen. Hierop wil de coalitie bezuinigen. Tegelijkertijd wil ze Apeldoorn mooier maken. Hoe ziet de nieuwe coalitie dit voor zich? De Partij voor de Dieren pleit voor meer openbaar groen, waar dieren en natuur de ruimte krijgen. Zorg ervoor dat de gifspuit niet terugkomt!!

Tot slot is de Partij voor de Dieren teleurgesteld dat het woord dierenwelzijn niet in het akkoord is opgenomen. Maar wacht maar, een nota dierenwelzijn komt nog wel… Gelukkig is er hoop: in de Stentor van vanmorgen las ik: “een jonge hond in het college”, heeft de Partij voor de Dieren toch nog haar zin gekregen! Olaf Prinsen heeft bijna alle zaken die echt belangrijk zijn in zijn portefeuille zitten. Hij zou zichzelf wethouder dierenwelzijn, natuur en milieu kunnen noemen. Ik hoor nu dat Olaf dit graag wil, dat vind ik fijn om te horen. Namens de dieren en de meer dan 2400 mensen in Apeldoorn die hun vertrouwen aan de Partij voor de Dieren hebben gegeven, wens ik u veel wijsheid en succes toe en ik hoop dat u onze kritische maar constructieve bijdrage zult meenemen bij het invullen van uw bestuursakkoord.

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren Apeldoorn aan het debat over uitbreiding van een intensieve veehouderij in Uddel

Lees verder

    word lid Doneer