Alle bomen tellen mee in Apeldoorn

PvdD vraagt in motie groenbeleid beter te monitoren.

Op 28 juni heeft raadslid Arjan Groters tijdens de raadsvergadering de motie "alle bomen tellen mee" ingediend.

Hierin roepen we op om te evalueren hoe het ruimhartige (vergunningsvrije) kapbeleid van de gemeente Apeldoorn de afgelopen 10 jaar heeft uitgepakt. Ook willen we graag de groenontwikkeling beter monitoren.

De motie kon rekenen op veel sympathie. De wethouder heeft daarom toegezegd om een voorstel te doen hoe de motie uitgevoerd kan worden. Wordt vervolgd in september. 

Wl je de motie die we, samen met Groen Links en ondersteund door SP, hebben ingediend lezen? Klik dan hier!