Méér lobby voor groen, duurzaam en gezonde voeding

Lobbyisten spelen een belangrijke rol bij de besluitvorming binnen de politiek. Voor het maken van wetten wordt de inhoud besproken en veranderd. Belangengroepen maar ook particulieren kunnen inspreken tijdens dit proces om zo de besluitvorming te beinvloeden. 

De gemeente Apeldoorn heeft haar eigen lobby-medewerkers. Twee keer per jaar bespreekt de burgemeester met de raad waarvoor deze gemeentelijke lobbyisten moeten pleiten in Europa, bij het Rijk en bij de provincie.

Namens de Partij voor de Dieren heeft fractievertegenwoordiger Yvonne de Carpentier de gemeente verzocht meer te lobbyen voor:

  • duurzaamheid
  • energiebesparing en duuzame energie opwekking
  • vermindering van vleesconsumptie
  • méér groen in de stad, op schoolpleinen en tijdens de bouw