PvdD stemt tegen bestemmingsplan Wenum Wiesel

Gemeente wil liever bouwen dan groen laten

Partij voor de Dieren is tegen het bouwen in het groen. Wij hebben daarom, tijdens de raadsvergadering van 28 juni, tegen 2 bestemmingsplannen gestemd waar dat wel mogelijk werd. Helaas tevergeefs want de meerderheid van de raad besliste anders. 

In Wenum Wiesel wil men op 2 locaties bouwen in het groen. Op de ene plek is dat nog net in de bebouwde kom van Apeldoorn. Daar is lintbebouwing met kleine vaak vrijstaande woningen. Daar wil men op een heel smalle kavel een kast van een huis bouwen. De Partij voor de Dieren vindt dat echt niet kunnen.

De andere kavel is net buiten de bebouwde kom, op de grens tussen lintbebouwing en groen met af en toe een woning. Het is een prachtig verwilderd weiland, waar o.a. bloemen, bijtjes, vlinders, roofvogels (uilen), konijnen en muizen te vinden zijn. Ook hier zal dus binnenkort een woning verrijzen.

     

Hier staan straks huizen.