Blunders kapver­gunning Parc Spel­derholt


21 juni 2012

Woensdag 13 juni 2012 heeft de rechtbank in Zutphen de bouw- en kapvergunning voor Parc Spelderholt vernietigd. Daarvoor had de Raad van State het bestemmingsplan voor hetzelfde gebied al geschorst en op 29 september 2011 vernietigd. De Partij voor de Dieren stelde al verschillende vragen over de onprofessioneel ogende gang van zaken rondom Parc Spelderholt, waarbij de ene juridische blunder de andere opvolgde. Zo hebben ze in januari 2011 actualiteitsvragen gesteld over de afgegeven omgevingsvergunning aan Tergouw Holding.

De fractie is van mening dat het maatschappelijk ontoelaatbaar is jegens de bezwaarmakers om een bouw- of kapvergunning af te geven die een omstreden en door de Raad van State geschorst en later vernietigd bestemmingsplan mogelijk te maken. Gezien alle juridische slordigheden, die door de rechtbank aan de kaak worden gesteld, vragen ze zich af wat de juridische kwaliteit is van het gemeentelijk apparaat en of het niet hard nodig is om deze te verbeteren. Daarnaast vraagt de fractie zich af waarom de belangen van één enkele particuliere ondernemer zo door de gemeente worden gepromoot, ogenschijnlijk rekening te houden met de inmiddels breed gedragen weerstand bij de omwonenden en zonder de belangen van flora en fauna voldoende af te wegen (zeker gezien het feit dat het Parc grenstan een kwetsbaar Natura 2000 gebied).

Met de nieuwe schriftelijke vragen, vraagt Partij voor de Dieren onder andere aan het College wat er volgens hen is misgegaan in de onderbouwing van de bouwvergunningen en hoe zij ervoor zorgen dat de onderbouwing van besluiten in het vervolg van hogere kwaliteit zal zijn.

Gerelateerd nieuws

Uitstel bouwvergunning 3000 extra dodencellen voor varkens

De Partij voor de Dieren heeft gevraagd om de besluitvorming over het bestemmingsplan voor uitbreiding van een varkensstal ...

Lees verder

Motie over het planMER LOG en de stikstofdeposities verworpen

De Partij voor de Dieren maakt zich er grote zorgen over dat de doelstelling van de reconstructiewet – veehouderijbed...

Lees verder