Intrekken amen­dement dieren­asiel


7 november 2012

Apeldoorn, 7 november 2012. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft besloten om haar amendement betreft het dierenasiel in te trekken. In de Begroting Bestaand Beleid 2013-2016 was abusievelijk een fout geslopen. Deze fout werd ook al in 2010 gemaakt. Er werd namelijk gesproken over “reductie subsidie dierenasiel”. Dit terwijl er helemaal geen subsidie wordt ontvangen omdat er een contract is met het dierenasiel voor de verplichte wettelijke taken. Bovendien kan dit contract niet zomaar opgezegd worden. Het college van b&w heeft inmiddels per brief gereageerd dat bij de eerstkomende begrotingswijziging in 2013 de terminologie wordt gecorrigeerd.