Okke


frac­tiehond

Okke is een pittig Welsh Terriër dametje van 11 jaar oud en sinds drie jaar de nieuwe fractiehond van de Partij voor de Dieren. Ze is trouw bij iedere fractievergadering aanwezig en ligt dan heerlijk tussen alle voeten van haar fractiecollega's op de grond te slapen. Okke heeft aangegeven ook bij acties haar "mannetje" te zullen staan.

Haar favoriete bezigheden zijn rondrennen over het strand en wandelen met haar ouders in de bossen.

Inmiddels begint Okke zich steeds meer in te leven in haar rol van fractiehond en tegenwoordig wordt ze in een wat actievere rol gespot tijdens de fractievergaderingen. Maaike begint al te vrezen voor haar rol als voorzitter.......