Okke


frac­tiehond

Okke is een achtjarig pittig Welsh Terriër dametje en sinds kort de nieuwe fractiehond van de Partij voor de Dieren. Ze is trouw bij iedere fractievergadering aanwezig en ligt dan heerlijk tussen alle voeten van haar fractiecollega's op de grond te slapen. Okke heeft aangegeven ook bij acties haar "mannetje" te zullen staan.

Inmiddels begint Okke zich steeds meer in te leven in haar rol van fractiehond en tegenwoordig wordt ze in een wat actievere rol gespot tijdens de fractievergaderingen. Maaike begint al te vrezen voor haar rol als voorzitter.......

Gerelateerd

De leden van de Partij voor de Dieren Apeldoorn wensen je een fijne en veilige zomer

zomerreces ingeluid met avondje jeu de boules

We hebben een bewogen maar ook succesvol politiek jaar achter de rug. Tijd om even stoom af te blazen en te genieten van wat rust. Om het zomerreces feestelijk in te luiden hebben we een avondje met elkaar een potje jeu de boules gespeeld. Dit jaar extra feestelijk want we hadden elkaar sinds het begin van de coronacrisis niet meer fysiek gezien.

Bijdragen Nieuws