Plan B voor Apeldoorn

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Apeldoorn die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Vanuit een  planeetbrede visie:  verbeter de wereld, begin  in Apeldoorn. Plan B. Omdat  er geen planeet B is.

 

De gemeente heeft als taak een aangename samenleving mogelijk te maken voor mens én dier. Een veilige omgeving waarin mensen de moed en de invloed hebben om de veranderingen te bewerkstelligen die het leven voor iedereen prettiger maken.

In Apeldoorn zou je je thuis moeten kunnen voelen, en daar  doet de gemeenteraad ook veel aan.  Toch  zijn in de  afgelopen jaren  een  hoop  belangrijke zaken  blijven  liggen, waardoor de kwaliteit van leven  te vaak pas  op de tweede plaats komt  in het  gemeentelijk beleid. De soortenrijkdom van dieren en planten komt steeds meer  in de verdrukking door  oprukkende bebouwing en de aanleg van wegen. Bomen  worden gekapt, groen wordt opgeofferd voor nieuwbouw. Het  welzijn  van  mens  en  dier  wordt aangetast door  intensieve veehouderij, megastallen, landbouwgif en toegenomen weg- en vliegverkeer. De versnelde overstap naar schone energie komt  nauwelijks van  de  grond, terwijl klimaatverandering onbeheersbaar dreigt te worden. De publieke ruimte is de afgelopen jaren  in toenemende mate uit handen gegeven aan  commerciële partijen of opgeofferd voor  parkeerplekken. Overal  waar  auto’s staan, kunnen geen kinderen spelen. Er is heel  veel  werk  te doen in de  zorg,  in de  aanleg van groen en in het klimaatneutraal maken van Apeldoorn, maar  ondanks dat  staan mensen werkloos aan de kant.  Daar moet verandering in komen!

De gemeente Apeldoorn heeft directe en  bepalende invloed  op  de  leefomgeving en  het geluk en welzijn van de mensen en dieren die er wonen, maar gaat daar  te vaak onverschillig mee  om.  Het  gemeentebestuur stelt  veelal  niet  de  belangen van  bewoners voorop, maar korte-termijn-economische-belangen. Dat  moet anders. De  gemeente behoort er  te zijn voor  haar  inwoners en niet  andersom. Een leefbare gemeente is zeer  kostbaar, ook  om te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.

Plan B voor Apeldoorn. Van menscentraal naar ecocentraal.
Apeldoorn leefbaar houden vraagt om drastisch andere keuzes. Om een Plan B. Dicht bij huis. Dat kan door het vergroenen van onze tuinen en straten, door te werken aan schone lucht en schoon water, en bij te dragen aan oplossingen voor de wereldwijde klimaatontwrichting die ook Apeldoorn direct raakt. Wanneer we onze gebouwen benutten om energie op te wekken in plaats van  energie te verspillen, maakt dat  een  wereld van  verschil. Wanneer we  het gebruik van dieren voor  vermaak, voedsel, kleding  en experimenten terugdringen, krijgen we een  gemeente waarin  niet louter de belangen van de mens  centraal staan, maar  die van álle  levende wezens. Ons  leven  zal betekenisvoller, meer  ontspannen en  solidair  worden, met  meer  zekerheden, mededogen en duurzaamheid. Apeldoorn wordt een  toonbeeld van duurzame keuzes als jij dat wilt.

Je hebt Plan B voor Apeldoorn nu voor je. Een programma zonder vage  beloftes die op de lange  baan worden geschoven. Geen  ‘compromisme’ als doel  in zichzelf.  Wél  idealen die haalbaar zijn. Voor een  stad en dorpen waarin  het  prettig leven  is voor mens  en dier en die haar verantwoordelijkheden niet doorschuift naar andere overheden of komende generaties. Wij zijn ervan  overtuigd dat het kan. En wij gaan  daarvoor ons uiterste best doen.

Apeldoorn, hou vast aan je idealen!


Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren  Apeldoorn

 

Wil je het hele programma lezen, klik dan hier voor de pdf.