1  Gabor Vereb 422890 Unsplash

Opkomen voor dierenrechten

Ook dieren zijn inwoners van Apeldoorn en hebben het recht om te leven naar hun aard. Maar zij kunnen niet zelf opkomen voor hun belangen. De Partij voor de Dieren wil dat Apeldoorn zo is ingericht dat er plaats is voor dieren, of ze nu in het wild leven, of bij mensen thuis.

Zoals Mahatma Gandhi zei: “De mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”. Een beschaafde gemeente kan niet zonder deugdelijk dierenwelzijnsbeleid.

Onze standpunten:

  • Een jachtvrij Apeldoorn
  • Kroondomein jaarrond open
  • Afschaffen hondenbelasting
  • diervriendelijke en educatieve kinderboerderijen
  • Apenheul als opvangcentrum
  • Geen vermaak met dieren