Voor duurzame landbouw en gezond voedsel


Alleen een gezonde landbouw levert duurzaam voedsel

Apeldoorn kan een voorbeeldgemeente worden als wij samen onze schouders onder duurzaam en gezond leven zetten. De productie en consumptie van dierlijke eiwitten als vlees, vis en zuivel veroorzaken grootschalig dierenleed, kosten te veel energie, verbruiken te veel zoet water en grond en veroorzaken veel broeikasgassen. De Partij voor de Dieren wil daarom dat het voor de inwoners van Apeldoorn makkelijker wordt om vlees, vis en zuivel te laten staan. Gezonde landbouw is gif- en gentechvrij, regionaal, en wordt bedreven met respect voor dieren en natuur en levert de boer een eerlijk inkomen op.

  Onze standpunten:

  • Geen megastallen
  • Geen mestvergisters
  • Meer plantaardig voedingspatroon
  • Meer voedselbossen en moestuinen
  • Voor natuurinclusieve en gifvrije landbouw

  Voor duurzame landbouw en gezond voedsel

  Wat we hebben bereikt

  • Voorlopig geen megageitenstallen in Apeldoorn

   Door het organiseren van informatieavonden en protestacties hebben we ruim 800 bezwaarschriften ingezameld tegen de komst van een megageitenstal.

  • Meer aandacht voor koeien in de wei

  • PvdD Apeldoorn initieert "Eet geen dierendag".

   De gemeente Apeldoorn doet mee aan eet geen dierendag op 4 oktober. Op verzoek van de PvdD heeft de wethouder toegezegd om op Dierendag te zorgen dat in de gemeentelijke kantine die dag extra vegetarische menu’s worden geserveerd.

  • Gemeente Apeldoorn deelnemer van Meatfree Monday

   Sinds kort serveert én promoot het restaurant van de gemeente Apeldoorn iedere maandag vegetarische maaltijden.

  • Onze motie om de intensieve veehouderij in Apeldoorn te beperken in aangenomen

   Dit betekent dat de gemeente Apeldoorn bereid is een nieuwe koers te gaan varen en in gesprek te gaan met intensieve veehouders. De inzet is om de bedrijven om te vormen naar kleinschalige veehouderijen waarin bij de bedrijfsvoering rekening wordt gehouden met het klimaat, de natuur, dierenwelzijn en volksgezondheid.

  • Gemeente stelt geld beschikbaar voor kruidenrijke akkerranden, stroken wilde bloemen en kruiden langs de randen van akkers

   Naar aanleiding van vragen die we de gemeente in februari 2020 stelden, samen met onze collega's van GroenLinks en het CDA komt de gemeente nu met een financiële regeling voor agrariërs en particuliere grondeigenaren. In het antwoord dat de gemeente destijds gaf op onze vragen, stond al dat de gemeente bezig is met het ontwikkelen van een "actieplan Biodiversiteit Buitengebied". Hiermee wil de gemeente de natuur versterken. Onze vragen hebben de gemeente geïnspireerd ook de boeren te betrekken bij dit actieplan en er is nu dus geld beschikbaar om ons voorstel te realiseren

      word lid Doneer

  Gerelateerd

  Moties Vragen Nieuws
  Moties Vragen Nieuws