Shutterstock 178694141

Klimaatneutraal 2030

Willen we nog vele jaren van Apeldoorn genieten, dan moeten we nu de handen ineen slaan. De Partij voor de Dieren accepteert geen halve maatregelen voor een duurzame toekomst. Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water.

De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Apeldoorn moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de aarde niet onleefbaar wordt.

De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaarzaam om te gaan met grondstoffen en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO 2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

Onze standpunten:

  • Ieder geschikt dak verdient een zonnepaneel
  • Meer energiebesparing
  • Emissievrij vervoer
  • Windmolens langs snelwegen en op industrieterreinen
  • Apeldoorn is leidend in klimaattransitie