Ruimte Voor Natuur

Meer ruimte voor groen en natuur

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen; biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Apeldoorn versteent, in het centrum en de Schatkamer van Zuid is bijvoorbeeld veel te weinig groen. Meer groen in de stad helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt onze gemeente een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Onze standpunten:

  • Kappen met kappen
  • Meer natuur in de straat
  • Bijvriendelijk Apeldoorn
  • Betere bescherming Natura 2000 gebieden
  • Natuurinclusief bouwen