Meer ruimte voor groen en natuur


Natuurlijk: plaats het kost­­baarste wat er is centraal

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen; biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Apeldoorn versteent, in het centrum en de Schatkamer van Zuid is bijvoorbeeld veel te weinig groen. Meer groen in de stad helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt onze gemeente een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Onze standpunten:

 • Kappen met kappen
 • Meer natuur in de straat
 • Bijvriendelijk Apeldoorn
 • Betere bescherming Natura 2000 gebieden
 • Natuurinclusief bouwen

Meer ruimte voor groen en natuur

Wat we hebben bereikt

 • De gemeente Apeldoorn wil de flora, fauna en natuurgebieden in Apeldoorn beter beschermen en ontwikkelt een "gids voor ecologie en biodiversiteit"

 • Gemeente Apeldoorn koopt voortaan alleen nog sierheesters zonder bijengif

 • Betere planning in het groenonderhoud

  Apeldoorn heeft een ecologische visie en zeer goed groenplan opgesteld met veel aandacht voor biodiversiteit, nadat PvdD jarenlang heeft gehamerd op zaken die niet goed gingen in het groenonderhoud. De PvdD heeft ook meegedacht met het opstellen van het plan. Er wordt nu rekening gehouden met de winterslaap van dieren bij het bladblazen, maaien en snoeien.

 • Groenere schoolpleinen

  De PvdD pleit voor meer groen in buurten en straten. Onlangs nog pleitte fractievertegenwoordiger Eke Havekes voor de vergroening van schoolpleinen tijdens de behandeling van het jaarplan "Leerplein 055". De gemeente ziet er heil in en heeft toegezegd per 1 januari 2019 geld te investeren in het vergroenen van de schoolpleinen in Apeldoorn.

 • Gemeente mag niet meer kappen tijdens lopende bezwaarprocedures

  De gemeente moet bezwaarmakers van bomenkap voortaan actief informeren over juridische mogelijkheden om bomenkap tijdens lopende procedures tegen te gaan.

 • De gemeente bestrijdt de eikenprocessierupsen op natuurlijke wijze

  De bestrijding wordt gedaan door meer mezen- en vleermuiskasten op te hangen en door het planten van een speciaal bloembollenmengsel. Zo worden de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aangetrokken zoals mezen, sluipwespen, sluipvliegen en gaasvliegen.

  Samenwerken met de natuur dus en niet ertegen!

 • Apeldoorn heeft twee bushokjes met groene daken

  Groene daken zijn goed voor insecten, houden regenwater vast, vangen fijnstof op en zorgen op warme dagen voor verkoeling. Sinds januari 2020 heeft Apeldoorn twee bushokjes met groene daken van sedumplantjes en er komen er meer bij. Ook geeft de gemeente subsidie aan inwoners van de gemeente die zelf ook een groen sedumdak willen aanleggen. PvdD raadslid Maaike Moulijn hielp met het beplanten van het dak van het eerste groene bushokje in Apeldoorn.

  Lees ook het bericht hierover in de Stentor

 • Apeldoorn heeft voornemen uitgesproken om natuurinclusief te gaan bouwen.

  In antwoord op schriftelijke vragen die de PvdD heeft gesteld over bomenkap bij ieder bouwproject heeft het college ons laten weten dat Apeldoorn een punten- of keurmerksysteem aan het ontwikkelen is, in navolging van de gemeenten Den Haag, Leiden en Nijmegen om zo nieuwe bouwprojecten te toetsen op natuurinclusiviteit.

    word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws