De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Apeldoorn die de belangen van álle levende wezens als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Vanuit een  planeetbrede visie:  verbeter de wereld, begin  in Apeldoorn. Plan B. Omdat  er geen planeet B is.

Daarom blijven we ons onvermoeibaar inzetten voor een groen Apeldoorn waar het prettig leven is, voor zowel mens als dier!

agenda