Ook Wereld Oceaandag


.....begint in Apeldoorn

Doe mee met afval vissen voor het goede doel! Goed voor het lijf, goed voor Apeldoorn en goed voor de oceanen!

Onze idealen

Onze mensen

Actueel

Gezellige en infor­ma­tieve PvdD bijeen­komst op Stads­akkers

Afgelopen dinsdag 31 augustus organiseerde de Partij voor de Dieren Apeldoorn een gezellige bijeenkomst op het fraaie en sfeervolle Stadsakkers. Na een jaar coronaleed en fysieke afstand was het fijn elkaar weer te zien en te spreken. Met een kleine 30 aanwezigen was er een fijne opkomst en dankzij het fraaie nazomerweer konden we lekker buiten zitten. Adri van der Wekke heette alle aanwezigen na...

Schone lucht is van levens­belang!

onze motie is aangenomen: kwaliteit van lucht is kwaliteit van leven

Ieder jaar bespreekt de raad de Voorjaarsnota van het college. Hierin staat beschreven welke lijn is uitgezet richting de toekomst en wat daarbij het huishoudboekje is. De raad debatteert over de inhoud en doet voorstellen, middels moties en amendementen, om bepaalde doelen bij te stellen. De Partij voor de Dieren kijkt met name naar de voorstellen die invloed hebben op de gezondheid van mensen...

Duizenden dieren afge­schoten op de Veluwe om biodi­ver­siteit te beschermen

Waanzin! Herten en zwijnen krijgen nu de schuld van onze eigen stikstofproblematiek

De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) wil het komende jachtseizoen ongeveer 3000 edelherten en ruim 8000 zwijnen afschieten om, naar eigen zeggen, de natuur gezond te houden. Onze collega's van de Partij voor de Dieren Gelderland en de Faunabescherming hebben fel geageerd tegen deze plannen. Volgens het FBE zijn er teveel dieren op de Veluwe en brengen ze teveel schade toe aan de natuur omdat d...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid