Ook Wereld Oceaandag


.....begint in Apeldoorn

Doe mee met afval vissen voor het goede doel! Goed voor het lijf, goed voor Apeldoorn en goed voor de oceanen!

Onze idealen

Onze mensen

Actueel

Schone lucht is van levens­belang!

onze motie is aangenomen: kwaliteit van lucht is kwaliteit van leven

Ieder jaar bespreekt de raad de Voorjaarsnota van het college. Hierin staat beschreven welke lijn is uitgezet richting de toekomst en wat daarbij het huishoudboekje is. De raad debatteert over de inhoud en doet voorstellen, middels moties en amendementen, om bepaalde doelen bij te stellen. De Partij voor de Dieren kijkt met name naar de voorstellen die invloed hebben op de gezondheid van de men...

Duizenden dieren afge­schoten op de Veluwe om biodi­ver­siteit te beschermen

Waanzin! Herten en zwijnen krijgen nu de schuld van onze eigen stikstofproblematiek

De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) wil het komende jachtseizoen ongeveer 3000 edelherten en ruim 8000 zwijnen afschieten om, naar eigen zeggen, de natuur gezond te houden. Onze collega's van de Partij voor de Dieren Gelderland en de Faunabescherming hebben fel geageerd tegen deze plannen. Volgens het FBE zijn er teveel dieren op de Veluwe en brengen ze teveel schade toe aan de natuur omdat d...

Wordt Apeldoorn vrij van inten­sieve veehou­derij?

ophef over aanvraag vergunning verdubbeling varkens na vorig jaar aangenomen motie voor stimuleren natuurinclusief boeren

Op 4 juni 2020 heeft de raad van Apeldoorn onze veehouderij-motie aangenomen om intensieve veehouderij te beëindigen of om te vormen naar kleinschalige natuur-inclusieve kringloop veehouderijen. Eerste plan van aanpak klaar Een werkgroep is het afgelopen jaar met deze opdracht aan de gang gegaan en heeft middels expertmeetings vooral veel informatie verzameld om zo gezamenlijk met de boeren te ...

Agenda

 • Protest fietstocht door Kroondomein

  georganiseerd door de Faunabescherming en werkgroep PvdD Apeldoorn

  Op zondag 12 september a.s. organiseert De Faunabescherming samen met de werkgroep van de Partij voor de Dieren afdeling Apeldoorn een demonstratieve fietstocht door het Kroondomein.

  Dit vanwege de jaarlijkse afsluiting van het gebied om onze Koning en zijn adellijke vriendjes de kans te geven om ongestoord op jacht te gaan op onder andere wilde zwijnen. Van 15 september tot 25 december is, zoals bekend, bijna het gehele domein afgesloten.

  Volgens de regeling SVNL2016 Gelderland (subsidieverlening natuur en landschap) zou het Kroondomein per jaar maximaal een week voor het publiek mogen worden afgesloten. Echter, de Koning heeft een speciale dispensatie van deze regeling gekregen van de regering vanwege de Koninklijke jacht. De Faunabescherming voert een juridische procedure om het gebied jaarrond open te krijgen, op die ene week na.

  Harry Voss zal tijdens de fietstocht onderweg uitleg geven over 35 jaar actievoeren en wat er zo allemaal gebeurt in het veld.

  Met het openstellen van het Kroondomein hopen de actievoerders dat onze Koning zijn geweer aan de wilgen gaat hangen: “Jacht past een koning niet”.

  Aanmelden:

  Om je aan te melden stuur je een mailtje naar: apeldoorn@partijvoordedieren.nl

  Vermeld je naam en met hoeveel personen je komt. Er is plek voor maximaal 40 deelnemers.

  12 september , 11:00 - 15:00
  Vertrek en aankomst vanaf Café de Hamer, Zwolseweg 275 Wenum Wiesel

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

 • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
 • Steun een betere wereld
 • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

 • Zet je in om de partij groter te maken
 • Geef het gedachtegoed meer bekendheid