VERKIEZINGSPROGRAMMA

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Apeldoorn die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Vanuit een planeetbrede visie: verbeter de wereld, begin in Apeldoorn. Plan B. Omdat er geen planeet B is. 

Doelen en idealen in beeld

In onderstaand filmpje legt lijsttrekker Maaike Moulijn in heldere taal uit waar de Partij voor de Dieren in Apeldoorn voor staat, en wat we willen bereiken.

Een leefbaar Apeldoorn is zeer kostbaar, ook om te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties en vraagt om drastisch andere keuzes. Dicht bij huis. Vergroen onze straten, werk aan schone lucht en schoon water, doe iets tegen de wereldwijde klimaatontwrichting die ook Apeldoorn direct raakt. Het gebruik van dieren voor vermaak, voedsel en kleding moet worden uitgebannen.

De soortenrijkdom van dieren en planten komt steeds meer in de verdrukking door oprukkende bebouwing en de aanleg van wegen. Bomen worden gekapt en groen moet wijken voor nieuwbouw.

Het welzijn van mens en dier wordt aangetast door intensieve veehouderij, megastallen, landbouwgif en toegenomen weg- en vliegverkeer. Klimaatverandering dreigt onbeheersbaar te worden. Daar moet verandering in komen!

Apeldoorn wordt een toonbeeld van duurzame keuzes. Als jij dat wilt. Ons leven zal betekenisvoller, meer ontspannen en solidair worden, met meer zekerheden, mededogen en duurzaamheid.

Kandidaten

Dit zijn Arjan, Yvonne, Maaike, Luuk en Eke, de eerste vijf kandidaten van fractie Apeldoorn. Ze stellen zich graag aan je voor. Meer »
Speerpunten Kandidaten

Agenda

Om deze content te zien moet je cookies geaccepteerd hebben.

Accepteer cookies