Partij voor de Dieren Apeldoorn wenst het nieuwe college succes


....en blijft strijden voor een nog diervriendelijker Apeldoorn

Onze idealen

Onze mensen

Actueel

Verbeter de wereld, begin in Apeldoorn

Campagne voeren voor een betere toekomst, het zit in ons bloed!

Nog slechts twee weken en dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Voor de leden van de Partij voor de Dieren is campagne voeren eigenlijk hetzelfde als actievoeren: een manier om aandacht te vragen voor de misstanden in de wereld, te beginnen in Apeldoorn.

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid