Een planeetbrede visie....


.....begint in Apeldoorn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Onze mensen

Actueel

Apeldoorn presen­teert toekomst­visie in 2040

Groeiambities ten koste van milieu en klimaatneutraliteit

Apeldoorn wil graag visie tonen op de toekomst en heeft, met de titel “Apeldoorn in 2040”, een beeld geschetst van de toekomst van Apeldoorn die werkelijk spat van de dynamiek en ambitie. Het college is dan ook trots op de visie die ze heeft voor Apeldoorn in de nabije toekomst. Zo verwacht de gemeente de komende jaren een schaalsprong te gaan maken. Ondanks het feit dat het college als vertrekp...

Vervolg debat over de Regionale ener­gie­stra­tegie (RES) op donderdag 1 oktober

Maaike Moulijn: energie ambities worden in huidig concept RES niet gehaald terwijl haast is geboden om planeet leefbaar te houden

Op donderdag 1 oktober vond tijdens het PMA (Politieke Markt) het vervolg plaats van het debat over het concept Regionale Energiestrategie (RES). Er staat veel op het spel. De ambitie van de cleantech regio, mede door de gemeente Apeldoorn ondertekend, is om in 2030 energieneutraal te worden. In het concept RES dat nu op tafel ligt, waarin voornamelijk is gekeken naar mogelijke locaties voor zon...

Natuur­beleid Apeldoorn onder de loep

8 oktober vergadert de raad: : "Hoe groen is Apeldoorn en wat kan beter"?

Apeldoorn is een groene gemeente, een stad in bloei, zoals op de website van de gemeente te lezen valt. Apeldoorn wil ook graag haar groene imago behouden en versterken en daarom wordt er donderdag 8 oktober door de raad gesproken over het groenbeleid, het klimaat, de natuur en de biodiversiteit van deze regio gesproken. Onze maatschappij verandert razendsnel en de huidige ontwikkelingen, denk da...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid