Maaike Moulijn


Frac­tie­voor­zitter

Fractievoorzitter Maaike Moulijn (1977) is vanaf 2010 politiek actief voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Apeldoorn en van 2015 tot 2019 als statenlid in Gelderland. Ze is mede-initiatiefnemer van VegaVrijdag en de Dag van de Duurzaamheid in Apeldoorn. In het dagelijks leven is ze mede-eigenaar van VOF zelf denken doen, echtgenote en moeder van een dochter.Indien u een vraag heeft voor fractievoorzitter Maaike Moulijn verzoeken wij u allereerst onze standpuntendatabase te raadplegen. Ook vindt u onze visie terug in ons partijprogramma. Daarnaast kunt u gericht zoeken op onderwerp met behulp van de zoekfunctie.

Staat uw vraag niet in de standpuntendatabase en kunt u het ook niet vinden op onze website of wilt u uw vraag, informatie of een opmerking sturen naar Maaike Moulijn, dan kunt u een email sturen naar pvdd@apeldoorn.nl

Het postadres is:
Partij voor de Dieren Apeldoorn
Postbus 10423
7301 GK Apeldoorn

Gerelateerd

Achmea maakt werk van biodi­ver­siteit

....en is daarmee een voorbeeld voor andere bedrijven in Apeldoorn.

De Partij voor de Dieren zet zich al jaren in om de biodiversiteit in Apeldoorn te versterken. Dat is hard nodig want wereldwijd sterven veel dieren- en plantensoorten uit doordat de natuur in onbalans is geraakt. De crisis die daardoor is ontstaan tast het leefklimaat aan van zowel mens, dier en natuur. De gevolgen van deze crisis ervaren we inmiddels dagelijks en het is dus ontzettend belangrijk...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws