Maaike Moulijn


Frac­tie­voor­zitter

Fractievoorzitter Maaike Moulijn (1977) is vanaf 2010 politiek actief voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Apeldoorn en van 2015 tot 2019 als statenlid in Gelderland. Ze is mede-initiatiefnemer van VegaVrijdag en de Dag van de Duurzaamheid in Apeldoorn. In het dagelijks leven is ze mede-eigenaar van VOF zelf denken doen, echtgenote en moeder van een dochter.Indien u een vraag heeft voor fractievoorzitter Maaike Moulijn verzoeken wij u allereerst onze standpuntendatabase te raadplegen. Ook vindt u onze visie terug in ons partijprogramma. Daarnaast kunt u gericht zoeken op onderwerp met behulp van de zoekfunctie.

Staat uw vraag niet in de standpuntendatabase en kunt u het ook niet vinden op onze website of wilt u uw vraag, informatie of een opmerking sturen naar Maaike Moulijn, dan kunt u een email sturen naar pvdd@apeldoorn.nl

Het postadres is:
Partij voor de Dieren Apeldoorn
Postbus 10423
7301 GK Apeldoorn

Gerelateerd

Eerste bijeen­komst over toekomst veehou­de­rijen komende woensdag

Experts praten raad bij over stikstofproblematiek

Afgelopen juni werd door de raad van Apeldoorn de motie aangenomen om natuur-inclusieve kringloop veehouderijen te stimuleren binnen onze gemeente. Met deze motie is een enorme stap gemaakt in de richting van een betere toekomst voor mens, dier en planeet. Inmiddels is de begeleidingsgroep Veehouderijen vanuit de raad al meerdere malen bij elkaar gekomen en is de uitvoering in volle gang. Voor d...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws