Maaike Moulijn


Frac­tie­voor­zitter

Fractievoorzitter Maaike Moulijn (1977) is vanaf 2010 politiek actief voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Apeldoorn en sinds 2015 statenlid in Gelderland. Ze is mede-initiatiefnemer van VegaVrijdag en de Dag van de Duurzaamheid in Apeldoorn. In het dagelijks leven is ze mede-eigenaar van VOF zelf denken doen, echtgenote en moeder van een dochter.

Gerelateerd

Trans­port­be­drijf nabij kwetsbare natuur mag toch uitbreiden

gemeenteraad Apeldoorn geeft toestemming ondanks stikstoftoename

Eind mei haalde de Raad van State resoluut een streep door het PAS (Programmatische Aanpak vermindering Stikstofdepositie), een maatregel van de overheid om vergunningen af te kunnen geven voor het bouwen en/of uitbreiden van wegen, woonwijken, stallen en bedrijven nabij kwetsbare natuurgebieden door een vereenvoudiging van de regels en stikstofmetingen.Dit verhaal kennen we. We weten ook dat de s...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws