Maaike Moulijn


Frac­tie­voor­zitter

Fractievoorzitter Maaike Moulijn (1977) is vanaf 2010 politiek actief voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Apeldoorn en sinds 2015 statenlid in Gelderland. Ze is mede-initiatiefnemer van VegaVrijdag en de Dag van de Duurzaamheid in Apeldoorn. In het dagelijks leven is ze mede-eigenaar van VOF zelf denken doen, echtgenote en moeder van een dochter.

Gerelateerd

Gemeen­teraad Apeldoorn maakt zich sterk voor klimaat

Motie over klimaatparagraaf donderdag behandeld

Het is alweer drie jaar geleden dat 195 landen een akkoord sloten om de opwarming van de aarde te beperken. Dit om de klimaatverandering, die inmiddels overal voelbaar is, niet boven een niveau uit te laten stijgen waarbij er ernstige gevaren voor de mensheid kunnen optreden. Om dit te bereiken moet iedere overheid datgene doen wat binnen haar invloedssfeer ligt om bij te dragen aan deze doelste...

Vragen Nieuws