Amen­dement Afval­beleid Horeca en Festivals


MPB 2023-2026

1 november 2022

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 10 november 2022, gehoord de beraadslagingen over de MPB 2023,

Overwegende dat,

  • Klanten vanaf 1 juli 2023 moeten gaan betalen voor wegwerpverpakking bij de bezorging en het afhalen van voedsel.
  • Het vanaf 1 januari 2024 niet meer is toegestaan voor ondernemers om bekers en voedselverpakkingen van plastic wegwerpmateriaal aan te bieden bij consumptie op locatie.
  • Dit gevolgen heeft voor horeca- en festivalondernemers heeft, met name voor de werkwijze en de logistiek tijdens grote feesten en festivals.
  • Er signalen komen vanuit de Apeldoornse horecaondernemers dat zij hier nog niet klaar voor zijn en sommigen er wellicht nog niet van bewust van zijn dat deze regelgeving al zo snel ingaat.
  • In de begroting 2023 de doelstelling evenementen te stimuleren en faciliteren in het terugdringen plastic centraal staat.
  • In de bestuurlijke hoofdlijnen in de begroting 2023 staat dat investeren in leefomgeving en een uitnodigende buitenruimte centraal staat.

Besluit om bij programma 8 onder 4.1.6 “ Wij stimuleren en faciliteren, samen met Apeldoorn Partners, organisatoren om evenementen duurzamer te organiseren, waarin terugdringen van plasticgebruik en gebruik dieselaggregaten in 2022 centraal staat (…)

Dit doen we ondermeer door duurzaamheid zwaarder mee te laten wegen in

de toekennen van de subsidie publieksevenementen en door het informeren en inspireren van organisatoren.”

De volgende tekst: “het informeren en inspireren van organisatoren”

Te vervangen door: “de horeca- en festivalondernemers actief te informeren over de veranderende wet- en regelgeving en de handhaving hiervan. De gemeente neemt het initiatief tot een samenwerkingsverband met ondernemers en gemeente om een gezamenlijk statiegeldsysteem op te zetten voor statiegeldbekers en -bakjes dat gebruikt gaat worden tijdens de grote feesten en festivals.”

Eke Havekes en Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen