Eke Havekes


Frac­tie­ver­te­gen­woor­diger

Fractievertegenwoordiger Eke Havekes (1976) werkt als psychiatrisch verpleegkundige bij GGNet, is moeder van 2 dochters en een zoon en houdt in haar vrije tijd van sporten, tuinieren en een spannend boek. Ze zet zich extra in voor de zorg en dierenwelzijn.

Indien u een vraag heeft aan fractievertegenwoordiger Eke Havekes verzoeken wij u allereerst onze standpuntendatabase te raadplegen. Ook vindt u onze visie terug in ons partijprogramma. Daarnaast kunt u gericht zoeken op onderwerp met behulp van de zoekfunctie.

Staat uw vraag niet in de standpuntendatabase en kunt u het ook niet vinden op onze website of wilt u uw vraag, informatie of een opmerking sturen naar Eke, dan kunt u een email sturen naar pvdd@apeldoorn.nl

Het postadres is:
Partij voor de Dieren Apeldoorn
Postbus 10423
7301 GK Apeldoorn

Gerelateerd

Apel­doorns afval­beleid deugt niet

Huidig afvalsysteem leidt tot steeds meer zwerfafval in onze gemeente

Apeldoorn kampt, net als de rest van Nederland met enorme hoeveelheden afval. De Partij voor de Dieren ontvangt steeds meer klachten van inwoners over de kosten van het huidige systeem en over de hoeveelheid zwerfafval en gedumpt afval dat alsmaar toeneemt. Het doel van de gemeente is om de hoeveelheid restafval te verminderen naar 30 kg per inwoner per jaar in 2025. Om dit doel te bereiken is h...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws