Eke Havekes


Frac­tie­ver­te­gen­woor­diger

Fractievertegenwoordiger Eke Havekes (1976) werkt als psychiatrisch verpleegkundige bij GGNet, is moeder van 2 dochters en een zoon en houdt in haar vrije tijd van sporten, tuinieren en een spannend boek. Ze zet zich extra in voor de zorg en dierenwelzijn.

Indien u een vraag heeft aan fractievertegenwoordiger Eke Havekes verzoeken wij u allereerst onze standpuntendatabase te raadplegen. Ook vindt u onze visie terug in ons partijprogramma. Daarnaast kunt u gericht zoeken op onderwerp met behulp van de zoekfunctie.

Staat uw vraag niet in de standpuntendatabase en kunt u het ook niet vinden op onze website of wilt u uw vraag, informatie of een opmerking sturen naar Eke, dan kunt u een email sturen naar pvdd@apeldoorn.nl

Het postadres is:
Partij voor de Dieren Apeldoorn
Postbus 10423
7301 GK Apeldoorn

Gerelateerd

Van intensief naar natuur­in­clusief: de toekomst van de veehou­derij krijgt vorm....

een verslag van de tweede expertmeeting over de toekomst van de veeboeren in de gemeente Apeldoorn.

Op donderdag 4 juni 2020 schreef de gemeenteraad van Apeldoorn geschiedenis door als eerste gemeente in Nederland de bouw van megastallen in de gemeente een stop toe te roepen. De gemeente sprak zich hiermee uit voor betere gezondheid voor mens, dier en natuur. Om bij deze koerswijziging de juiste richting te kiezen is veel know how nodig. Deze wordt vergaard door het organiseren van expertmeeting...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws