Eke Havekes


Frac­tie­ver­te­gen­woor­diger

Fractievertegenwoordiger Eke Havekes (1976) werkt als psychiatrisch verpleegkundige bij GGNet, is moeder van 2 dochters en een zoon en houdt in haar vrije tijd van sporten, tuinieren en een spannend boek. Ze zet zich extra in voor de zorg en dierenwelzijn.

Indien u een vraag heeft aan fractievertegenwoordiger Eke Havekes verzoeken wij u allereerst onze standpuntendatabase te raadplegen. Ook vindt u onze visie terug in ons partijprogramma. Daarnaast kunt u gericht zoeken op onderwerp met behulp van de zoekfunctie.

Staat uw vraag niet in de standpuntendatabase en kunt u het ook niet vinden op onze website of wilt u uw vraag, informatie of een opmerking sturen naar Eke, dan kunt u een email sturen naar pvdd@apeldoorn.nl

Het postadres is:
Partij voor de Dieren Apeldoorn
Postbus 10423
7301 GK Apeldoorn

Gerelateerd

Ener­gie­neu­tra­liteit in Apeldoorn

.....de (on)mogelijkheden van windturbines rondom de Veluwe

Apeldoorn wil voor 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er dan evenveel groene energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt. Om dit te realiseren wordt er verkend waar in Apeldoorn mogelijkheden zijn voor het plaatsen van windturbines. Windturbines leveren veel energie, maar er kleven ook nadelen aan. Vogels sterven door aanvaring met de wieken. Bovendien produceren windturbines geluid en s...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws