Eke Havekes


Frac­tie­ver­te­gen­woor­diger

Fractievertegenwoordiger Eke Havekes (1976) werkt als psychiatrisch verpleegkundige bij GGNet, is moeder van 2 dochters en een zoon en houdt in haar vrije tijd van sporten, tuinieren en een spannend boek. Ze zet zich extra in voor de zorg en dierenwelzijn.

Indien u een vraag heeft aan fractievertegenwoordiger Eke Havekes verzoeken wij u allereerst onze standpuntendatabase te raadplegen. Ook vindt u onze visie terug in ons partijprogramma. Daarnaast kunt u gericht zoeken op onderwerp met behulp van de zoekfunctie.

Staat uw vraag niet in de standpuntendatabase en kunt u het ook niet vinden op onze website of wilt u uw vraag, informatie of een opmerking sturen naar Eke, dan kunt u een email sturen naar pvdd@apeldoorn.nl

Het postadres is:
Partij voor de Dieren Apeldoorn
Postbus 10423
7301 GK Apeldoorn

Gerelateerd

Schone lucht is van levens­belang!

onze motie is aangenomen: kwaliteit van lucht is kwaliteit van leven

Ieder jaar bespreekt de raad de Voorjaarsnota van het college. Hierin staat beschreven welke lijn is uitgezet richting de toekomst en wat daarbij het huishoudboekje is. De raad debatteert over de inhoud en doet voorstellen, middels moties en amendementen, om bepaalde doelen bij te stellen. De Partij voor de Dieren kijkt met name naar de voorstellen die invloed hebben op de gezondheid van de men...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws