Eke Havekes


Frac­tie­ver­te­gen­woor­diger

Fractievertegenwoordiger Eke Havekes (1976) werkt als psychiatrisch verpleegkundige bij GGNet, is moeder van 2 dochters en een zoon en houdt in haar vrije tijd van sporten, tuinieren en een spannend boek. Ze zet zich extra in voor de zorg en dierenwelzijn.

Indien u een vraag heeft aan fractievertegenwoordiger Eke Havekes verzoeken wij u allereerst onze standpuntendatabase te raadplegen. Ook vindt u onze visie terug in ons partijprogramma. Daarnaast kunt u gericht zoeken op onderwerp met behulp van de zoekfunctie.

Staat uw vraag niet in de standpuntendatabase en kunt u het ook niet vinden op onze website of wilt u uw vraag, informatie of een opmerking sturen naar Eke, dan kunt u een email sturen naar pvdd@apeldoorn.nl

Het postadres is:
Partij voor de Dieren Apeldoorn
Postbus 10423
7301 GK Apeldoorn

Gerelateerd

Toekomst­beeld veilige leef­om­geving onder druk door klimaat­ver­an­dering

Zo├Ânosen en droogte moeten onderdeel vormen toekomstvisie VNOG

Tijdens de PMA van 28 mei werden de jaarstukken en de begroting van de VNOG, de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland besproken. In algemene zin werd tijdens dit debat een vertrouwen in de toekomst uitgesproken en een waardering voor de manier waarop alle medewerkers van de VNOG zich de afgelopen periode hebben ingezet voor de aanpak van de corona crisis. Naast de jaarstukken werd ook de ...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws