Schrif­te­lijke vragen over zwerf­afval


Indiendatum: 9 feb. 2022

Maandelijkse worden er zwerfafval-opruimacties georganiseerd door actieve en betrokken inwoners. Ook de Partij voor de Dieren doet hieraan mee. Heel fijn dat deze inwoners dit doen en tegelijkertijd pijnlijk dat dit nodig is. Om positief te beginnen: het vuurwerkverbod is zichtbaar op de straten en in de parken. Er wordt aanzienlijk minder vuurwerkafval gevonden. Het verbod heeft natuurlijk vele voordelen maar hier zijn wij alvast erg blij mee.

Statiegeld werkt! Sinds de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes worden deze veel minder gevonden bij opruimacties, wel zien we de hoeveelheid blikjes toenemen.

Helaas wordt er elke keer nog wel veel zwerfafval gevonden, onder andere bij winkelcentrum ‘Hart van Zuid’ zijn wij erg geschrokken. Er is op die locatie nog geen wijkteam van zwerfafvalopruimers actief. Het zwerfafval bestaat met name uit (heel veel) verpakkingen van afhaalmaaltijden, blikjes, mondkapjes, sigarettenpeuken en -verpakkingen.

De Partij voor de Dieren heeft hier de volgende vragen over:

 1. Preventie werkt het beste om zwerfafval terug te dringen. Wat doet de gemeente aan preventieve maatregelen om zwerfafval te voorkomen
 2. Sinds corona is de hoeveelheid afval door verpakkingen van afhaalmaaltijden toegenomen, onder andere van fastfoodketens. Wat doet de gemeente daartegen? Hoe zou de gemeente zwerfafval door afhaalmaaltijden beter kunnen aanpakken?
 3. In hoeverre probeert de gemeente, in samenspraak met bedrijven en de cleantechregio, een ander verpakkingssysteem in te voeren, zonder wegwerpverpakkingen maar met een circulair systeem, zoals statiegeldverpakkingen?
 4. Is het bij de gemeente bekend waar en wanneer er opgeruimd wordt door inwoners?
 5. Krijgen de overige locaties extra aandacht van medewerkers van de gemeente om deze plaatsen ook schoon te houden? Waar bestaat die extra aandacht uit en zo nee, waarom niet?
 6. Hoe vaak wordt er door de gemeente zwerfafval geruimd? Is er een bepaalde regelmaat in? Wordt er tijdens de horeca-lockdown vaker zwerfafval geruimd?
 7. Monitort de gemeente de vervuiling door zwerfafval op verschillende locaties? Zo ja, hoe?. Zo nee, waarom niet?
 8. Toezicht: Worden bepaalde vieze plekken vaker gecontroleerd? En in hoeverre zijn er waarschuwingen en boetes uitgedeeld voor het achterlaten van zwerfafval?
 9. Het is een wettelijk verplichting dat ondernemers de omgeving rondom hun zaak in een straal van 25 meter schoon houden. Wordt hier op toegezien door de gemeente? Zo ja, hoe en hoe vaak zijn er waarschuwingen en boetes uitgedeeld?
 10. Statiegeld werkt! Via Apeldoorn Rein konden verenigingen en goede doelen geld verdienen door blikjes en flesjes in te zamelen en in te leveren. Helaas is dat vorig jaar gestopt. Zou het niet passen bij de circulaire doelen van Apeldoorn als er tot 1-1-2023 (invoeringsdatum statiegeld op blikjes een vergoeding gegeven wordt voor het inzamelen van blikjes en dit eenmalig te financieren uit de meevallers van 2021? Op die manier houden we Apeldoorn schoner en helpen we verenigingen die het door corona vaak niet makkelijk hebben.
 11. Via inwoners horen we regelmatig dat de ondergrondse (rest)afvalcontainers vol zitten of niet goed werken. Hoe vaak komt dit voor? Wat doet de gemeente om dit te voorkomen?

Eke Havekes en Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren Apeldoorn