Schrif­te­lijke vragen over gebruik ratten­slang bij evenement


Indiendatum: 7 jun. 2022

Tijdens het zeepkistenracefestival van 26 t/m 28 mei in het Orderbos werd een Amerikaanse rattenslang getoond. Het dier mocht opgepakt worden en ging van hand van hand. Dat past niet bij de natuurlijke behoeften van een dier. Sowieso vinden we het vreemd dat een Amerikaanse rattenslag onderdeel is van het zeepkistenracefestival. Wij vinden dat niet passend bij de dierenwelzijnsambities van onze gemeente.

1. Wat is er in de evenementenaanvraag en -vergunning opgenomen over dieren in het algemeen, en de aanwezigheid van de Amerikaanse rattenslang in het bijzonder? En welke argumentatie is daarvoor gebruikt?

2. Is er, zoals afgesproken, een gesprek geweest over waarom dit evenement gehouden moet worden met een rattenslang en is er aangegeven dat de gemeente liever geen evenementen met dieren heeft? Zo ja, hoe is daarop gereageerd door de evenementenorganisator? Zo nee, waarom niet?

3. Heeft het zeepkistenfestival direct of indirect een subsidie ontvangen van de gemeente Apeldoorn? Zo ja, in het verleden werden evenementen met dieren niet gesubsidieerd door de gemeente. Is dat beleid gewijzigd?

4. Waren er toezichthouders aanwezig en zo ja, hoe beoordeelden zij de situatie met de rattenslang?

5. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat er in Apeldoorn geen evenementen met dieren meer zijn, in het bijzonder evenementen waarbij geen rekening wordt gehouden met de natuurlijke behoeften van een dier?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren Apeldoorn

Foto: afkomstig van de facebookpagina van RTV Apeldoorn

Indiendatum: 7 jun. 2022
Antwoorddatum: 28 jun. 2022

Beantwoording vragen:

1. Wat is er in de evenementenaanvraag en -vergunning opgenomen over dieren in het algemeen, en de aanwezigheid van de Amerikaanse rattenslang in het bijzonder? En welke argumentatie is daarvoor gebruikt?

Antwoord: In de vergunningaanvraag voor dit specifieke evenement – het Zeepkistenracefestival - is geen melding gemaakt van de aanwezigheid van dieren, in het bijzonder de Amerikaanse rattenslang. Daarom is hierover ook geen bepaling opgenomen in de evenementenvergunning.

2. Is er, zoals afgesproken, een gesprek geweest over waarom dit evenement gehouden moet worden met een rattenslang en is er aangegeven dat de gemeente liever geen evenementen met dieren heeft? Zo ja, hoe is daarop gereageerd door de evenementenorganisator? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Er is vooraf geen gesprek geweest over de aanwezigheid van dieren, omdat hier vooraf geen melding van is gemaakt.

3. Heeft het zeepkistenfestival direct of indirect een subsidie ontvangen van de gemeente Apeldoorn? Zo ja, in het verleden werden evenementen met dieren niet gesubsidieerd door de gemeente. Is dat beleid gewijzigd?

Antwoord: Het Zeepkistenracefestival heeft een evenementensubsidie ontvangen voor de editie van 2022 ter hoogte van € 23.500,00. Het gebruik van dieren bij een evenement is geen weigeringsgrond voor een subsidie of een evenementenvergunning. Alleen circussen met wilde zoogdieren zijn sinds 15 september 2015 bij wet verboden. In andere situaties handelt de gemeente naar de Wet Dieren.

4. Waren er toezichthouders aanwezig en zo ja, hoe beoordeelden zij de situatie met de rattenslang?

Antwoord: Onze toezichthouders houden tijdens evenementen met dieren goed in de gaten of er bijvoorbeeld voldoende water, voer en bewegingsruimte voor dieren aanwezig is. In deze situatie was vooraf niet bekend dat er dieren aanwezig zouden zijn. Desalniettemin zijn onze toezichthouders aanwezig geweest, hebben de aanwezigheid van de rattenslang geconstateerd bij een door Instituut voor Natuureducatie (IVN) verzorgd onderdeel van het programma en hebben zij toegezien op het dierenwelzijn zoals zij normaal gesproken zouden doen als zij wel vooraf op de hoogte waren geweest van de aanwezigheid van dieren bij het evenement. Hierbij hebben zij geen misstanden geconstateerd. Zij vonden het vooral een leerzame ervaring voor de kinderen die geïnteresseerd waren in de slang en het verhaal over natuurbescherming dat werd verteld.

5. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat er in Apeldoorn geen evenementen met dieren meer zijn, in het bijzonder evenementen waarbij geen rekening wordt gehouden met de natuurlijke behoeften van een dier?

Antwoord: Bij een aanvraag voor een vergunning voor een evenement waarbij dieren worden gebruikt, wijst de gemeente de aanvrager er op dat deze zich onder alle omstandigheden aan de Wet Dieren dient te houden. Daarnaast melden wij het evenement aan bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Desgewenst kan deze inspectie dan, samen met toezichthouders van de gemeente, het dierenwelzijn in de gaten houden.

In het specifieke geval van het Zeepkistenracefestival zullen we in de evaluatie van het evenement met de organisator stilstaan bij de situatie die zich dit jaar heeft voorgedaan. De organisator heeft al aangegeven voornemens te zijn bij volgende edities geen dieren meer in het programma terug te laten komen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over zwerfafval

Lees verder

Schriftelijke vragen over boeren helpen bij de Landbouwtransitie

Lees verder

    word lid Doneer