Schrif­te­lijke vragen over boeren helpen bij de Land­bouw­tran­sitie


Indiendatum: 7 jul. 2022

Gisteren hebben groene boeren het kabinet opgeroepen om nu echt te kiezen voor een landbouwtransitie. In hun groenboerenplan[1] staan 10 punten om ervoor te zorgen dat boeren ook kunnen verduurzamen. Dit plan is niet alleen een antwoord op het stikstofprobleem, het gaat ook om de kwaliteit van water, het klimaat, de bodem en biodiversiteit. Dit plan past erg goed bij de veehouderijmotie, die 2 jaar geleden door de Apeldoornse raad is aangenomen. Sindsdien is de gemeente in gesprek met boeren om samen te werken aan een natuurinclusieve, diervriendelijke kringlooplandbouw.

Eén van de punten in het groenboerenplan is dat boeren die bijdragen aan een oplossing, bijvoorbeeld biologische en natuurinclusieve boeren, meer perspectief moeten krijgen. Ook in Apeldoorn blijkt dit een probleem te zijn. Door de keuzes in de omgevingsvisie hebben sommige boeren, die biologisch of natuurinclusief werken, vrees voor hun toekomst en daardoor durven zij geen nieuwe investeringen te doen. Zij zijn bang dat hun land onteigend wordt om ruimte te maken voor bedrijventerreinen of zonnevelden want zo is hun terrein ingetekend in de omgevingsvisie. Graag stellen we daar enkele vragen over.

  1. Is de vrees van deze boeren terecht dat zij mogelijk gedwongen worden om plaats te maken voor bedrijven of zonnevelden? Zo nee, welke garanties kan het college daarvoor bieden?
  2. Juist in deze tijd is het belangrijk om boeren perspectief te geven en te helpen bij de landbouwtransitie. Wat doet de gemeente concreet om perspectief te bieden aan boeren die al een omslag hebben gemaakt? En wat doet de gemeente om boeren te helpen die de omslag naar biologische, natuurinclusieve en/of plantaardige landbouw willen maken?
  3. Een overstap naar biologisch of natuurinclusief boeren duurt jaren omdat de grond eerst schoon gemaakt moet worden en het bodemleven zich moet ontwikkelen. Pas daarna komt een boer in aanmerking voor een keurmerk. Als een boer biologisch werkt of wil overstappen, dan moet de boer dus garanties hebben dat hij of zij daar langere tijd kan blijven boeren. Wat doet de gemeente op dit moment om biologische/natuurinclusieve boeren die zekerheid te verschaffen? Wat kan de gemeente nog meer doen?
  4. Het komt nu voor dat biologische gronden (met keurmerk) verkocht worden en dat er daarna gangbare teelt op komt met o.a. gifgebruik. De investering om de grond biologisch te maken, is dan in 1x verloren en dat is zonde. Hoe kunnen we biologische gronden beter beschermen zodat daarop niet zomaar terug gegaan kan worden op gangbare teelt?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren Apeldoorn


[1] Groenboerenplan: https://drive.google.com/file/d/1pF3Z3V6gJ484rQzDxKiGm_B4ifXb5s0r/view