Schoon Apeldoorn


Een schone leef­om­geving is een gezonde leef­om­geving

De wegwerpeconomie heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! Grondstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en schendingen van mensenrechten. We moeten zuinig omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terugwinnen uit bestaande producten.

De Partij voor de Dieren wil de kringlopen sluiten.

Onze standpunten:

  • Apeldoorn afvalvrij in 2030
  • Vuurwerkvrije zones
  • Voorrang voor fietsers
  • Apeldoorn voldoet aan strengste luchtkwaliteitsnormen
  • stimuleren deeleconomie
  • bevorderen circulaire economie
  • transferia aan stadsranden

Schoon Apeldoorn

Wat we hebben bereikt

  • Onze zwerfvuil opruimacties zijn door de gemeente overgenomen en er wordt nu grootschalig ingezet op een schoon Apeldoorn

    Na enkele zwerfafvalacties door de PvdD, is er raadsbreed actie ondernomen en zijn raadsleden van alle politieke partijen, inclusief de burgemeester en wethouders in actie gekomen en is er 500 kilo zwerfafval opgeruimd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen Nieuws