Schoon Apeldoorn


Een schone leef­om­geving is een gezonde leef­om­geving

De wegwerpeconomie heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! Grondstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en schendingen van mensenrechten. We moeten zuinig omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terugwinnen uit bestaande producten.

De Partij voor de Dieren wil de kringlopen sluiten.

Onze standpunten:

 • Apeldoorn afvalvrij in 2030
 • Apeldoorn vuurwerkvrij
 • Voorrang voor fietsers
 • Apeldoorn voldoet aan strengste luchtkwaliteitsnormen
 • stimuleren deeleconomie
 • bevorderen circulaire economie
 • transferia aan stadsranden

Schoon Apeldoorn

Wat we hebben bereikt

 • Onze zwerfvuil opruimacties zijn door de gemeente overgenomen en er wordt nu grootschalig ingezet op een schoon Apeldoorn

  Na enkele zwerfafvalacties door de PvdD, is er raadsbreed actie ondernomen en zijn raadsleden van alle politieke partijen, inclusief de burgemeester en wethouders in actie gekomen en is er 500 kilo zwerfafval opgeruimd tijdens de actie "Apeldoorn zwerfafvalvrij".

 • Scholen gaan hun afval scheiden met behulp van educatieprogramma Cleanwise

 • de motie "elektrische deelauto's" is aangenomen.

  Het college gaat aan de slag met de uitwerking en komt in 2019 met een voorstel.

 • Gemeente gaat duurzaamheid bij horeca promoten

  In de horecavisie van de gemeente Apeldoorn zal meer aandacht komen voor verduurzaming van de sector en gekeken worden hoe anders om te gaan met bijv. wegwerp bekers die nu gebruikt worden tijdens evenementen.

 • In de publieke garages van Apeldoorn worden, daar waar mogelijk, laadpalen en deelauto's geplaatst.

 • De maximumsnelheid op de snelwegen rondom Apeldoorn gaat omlaag, van 130 naar 100 km/u

  De gemeente Apeldoorn heeft zich als doel gesteld “zich in te zetten voor de vermindering van geluid- en milieuhinder door de A1 en A50”.

  Om dit te bereiken heeft de raad, op voorzet van de PvdD, middels een motie de gemeente opgeroepen om bij het rijk te lobbyen voor een snelheidsverlaging om zo de luchtkwaliteit binnen Apeldoorn te verbeteren en het geluidsoverlast terug te dringen. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

 • Apeldoorn gaat het oplaten van ballonnen verbieden.

  Na een jarenlange strijd van de PvdD over dit onderwerp, heeft de gemeente eindelijk ingezien dat het maatschappelijk bewustzijn rond het oplaten van ballonnen anno 2019 zodanig versterkt is dat ook de gemeente Apeldoorn nu haar verantwoordelijk moet nemen en het oplaten van ballonnen verbieden. Rechtstreekse aanleiding: de enorme hoeveelheden ballonresten die gevonden werden tijdens de actie "Apeldoorn zwerfafvalvrij".

    word lid Doneer