Schoon Apeldoorn


Een schone leef­om­geving is een gezonde leef­om­geving

De wegwerpeconomie heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! Grondstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en schendingen van mensenrechten. We moeten zuinig omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terugwinnen uit bestaande producten.

De Partij voor de Dieren wil de kringlopen sluiten.

Onze standpunten:

 • Apeldoorn afvalvrij in 2030
 • Apeldoorn vuurwerkvrij
 • Voorrang voor fietsers
 • Apeldoorn voldoet aan strengste luchtkwaliteitsnormen
 • stimuleren deeleconomie
 • bevorderen circulaire economie
 • transferia aan stadsranden

Schoon Apeldoorn

Wat we hebben bereikt

 • Onze zwerfvuil opruimacties zijn door de gemeente overgenomen en er wordt nu grootschalig ingezet op een schoon Apeldoorn

  Na enkele zwerfafvalacties door de PvdD, is er raadsbreed actie ondernomen en zijn raadsleden van alle politieke partijen, inclusief de burgemeester en wethouders in actie gekomen en is er 500 kilo zwerfafval opgeruimd tijdens de actie "Apeldoorn zwerfafvalvrij".

 • Scholen gaan hun afval scheiden met behulp van educatieprogramma Cleanwise

 • de motie "elektrische deelauto's" is aangenomen.

  Het college gaat aan de slag met de uitwerking en komt in 2019 met een voorstel.

 • Gemeente gaat duurzaamheid bij horeca promoten

  In de horecavisie van de gemeente Apeldoorn zal meer aandacht komen voor verduurzaming van de sector en gekeken worden hoe anders om te gaan met bijv. wegwerp bekers die nu gebruikt worden tijdens evenementen.

 • In de publieke garages van Apeldoorn worden, daar waar mogelijk, laadpalen en deelauto's geplaatst.

 • De maximumsnelheid op de snelwegen rondom Apeldoorn gaat omlaag, van 130 naar 100 km/u

  De gemeente Apeldoorn heeft zich als doel gesteld “zich in te zetten voor de vermindering van geluid- en milieuhinder door de A1 en A50”.

  Om dit te bereiken heeft de raad, op voorzet van de PvdD, middels een motie de gemeente opgeroepen om bij het rijk te lobbyen voor een snelheidsverlaging om zo de luchtkwaliteit binnen Apeldoorn te verbeteren en het geluidsoverlast terug te dringen. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

 • Het oplaten van ballonnen is in Apeldoorn sinds november 2019 verboden

  Na een jarenlange strijd van de PvdD over dit onderwerp, heeft de gemeente eindelijk ingezien dat het maatschappelijk bewustzijn rond het oplaten van ballonnen zodanig versterkt is dat ook de gemeente Apeldoorn nu haar verantwoordelijk heeft genomen en het oplaten van ballonnen heeft verboden. Rechtstreekse aanleiding: de enorme hoeveelheden ballonresten die gevonden werden tijdens de actie "Apeldoorn zwerfafvalvrij".

 • Apeldoorn wordt vuurwerkvrij in 2020

  De aanhouder wint!! Al vanaf 2010 (toen we in de gemeenteraad kwamen) proberen we vuurwerkoverlast tegen te gaan. En eindelijk gaat het nu ook gebeuren.

  Afgelopen donderdag, 17 oktober, heeft de gemeenteraad na intensief debat besloten om in 2019 vuurwerkvrije zones aan te wijzen maar vanaf 2020 zal Apeldoorn de eerste vuurwerkvrije gemeente van Nederland zijn!!

  Goed nieuws voor de dieren en de natuur én voor onze gezondheid en veiligheid!

 • Apeldoorn streeft de strengere WHO normen na voor luchtkwaliteit in de stad

  Bij de begroting van 2019-2022 heeft de Partij voor de Dieren een amendement ingediend om niet langer te streven naar de soepele Europese normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit, maar als Apeldoorn te streven naar de betere normen van de wereld gezondheidsorganisatie (WHO, streefwaarden). Voor fijnstof zijn de normen bijvoorbeeld 2x zo streng. Dit amendement is ingetrokken omdat de meeste raadsleden onvoldoende kennis hadden over dit onderwerp om het amendement te kunnen beoordelen.

  In plaats daarvan is er een informatiesessie geweest over de luchtkwaliteit in Apeldoorn. Daar bleek dat Apeldoorn bijna aan de WHO streefwaarden voldoet en dat deze striktere streefwaarden met wat extra acties in 2023 behaald kunnen worden. Daarom is in de begroting 2020-2023 opgenomen dat Apeldoorn in 2023 gaat voldoen aan de strengere WHO normen/streefwaarden. Daartoe worden er verschillende maatregelen genomen, waaronder (pleiten voor) snelheidsverlaging op de snelwegen (was een motie van de PvdD), emissievrij busvervoer en green deal zero emissie stadslogistiek (schone bevoorrading binnenstad).

 • Evenementen moeten verduurzamen

  Vanaf 2021 wordt er geen subsidie meer gegeven aan evenementen wanneer deze nog steeds gebruik maken van wegwerp plastic

    word lid Doneer

Gerelateerd

Kleding ruilen tijdens de Zero Waste Week Apeldoorn

Wat is eigenlijk de impact van de kledingindustrie op het milieu?

Deze week (10 t/m 16 september) is het Zero Waste Week en staat Apeldoorn in het teken van een verspilling- en afvalvrij leven. Delen, ruilen, repareren of tweedehands kopen. Dat scheelt niet alleen enorm in de portemonnee, het heeft ook veel voordelen voor het milieu.......en is ontzettend leuk. Kleding Swap Dat laatste was zeker het geval tijdens de Kledingruilbeurs, georganiseerd door de Part...

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws