Schoon Apeldoorn


Een schone leef­om­geving is een gezonde leef­om­geving

De wegwerpeconomie heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! Grondstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en schendingen van mensenrechten. We moeten zuinig omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terugwinnen uit bestaande producten.

De Partij voor de Dieren wil de kringlopen sluiten.

Onze standpunten:

 • Apeldoorn afvalvrij in 2030
 • Vuurwerkvrije zones
 • Voorrang voor fietsers
 • Apeldoorn voldoet aan strengste luchtkwaliteitsnormen
 • stimuleren deeleconomie
 • bevorderen circulaire economie
 • transferia aan stadsranden

Schoon Apeldoorn

Wat we hebben bereikt

 • Onze zwerfvuil opruimacties zijn door de gemeente overgenomen en er wordt nu grootschalig ingezet op een schoon Apeldoorn

  Na enkele zwerfafvalacties door de PvdD, is er raadsbreed actie ondernomen en zijn raadsleden van alle politieke partijen, inclusief de burgemeester en wethouders in actie gekomen en is er 500 kilo zwerfafval opgeruimd.

 • Scholen gaan hun afval scheiden met behulp van educatieprogramma Cleanwise

 • de motie "elektrische deelauto's" is aangenomen.

  Het college gaat aan de slag met de uitwerking en komt in 2019 met een voorstel.

 • Gemeente gaat duurzaamheid bij horeca promoten

  In de horecavisie van de gemeente Apeldoorn zal meer aandacht komen voor verduurzaming van de sector en gekeken worden hoe anders om te gaan met bijv. wegwerp bekers die nu gebruikt worden tijdens evenementen.

    word lid Doneer

Gerelateerd

Apeldoorn gaat duur­zaamheid bij horeca promoten

meer aandacht o.a. voor afval bij evenementen

Afgelopen donderdag, 7 februari, werd tijdens de PMA (Politieke Markt) de horecavisie van de gemeente Apeldoorn besproken. In deze visie wordt in grote lijnen het toekomstbeeld beschreven dat de gemeente voor de horeca in Apeldoorn heeft, met name in ruimtelijk en economisch opzicht. Een groot gemis in deze visie is echter een hoofdstuk over duurzaamheid. Hierover wordt door de gemeente met geen...

Vragen Nieuws