Een goede samen­leving voor mens en dier


Een samen­leving waarin iedereen zich thuis­voelt

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente actief opkomt voor haar mensen én dieren. De gemeente zorgt voor inwoners die hulp nodig hebben en organiseert toegankelijke zorg- en ontmoetingsvoorzieningen. Inwoners kunnen hun talenten ontwikkelen door goed onderwijs, betaalbare en gevarieerde sport-, kunst- en cultuurmogelijkheden. Mensen moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Het recht op privacy, gelijke behandeling en zelfontplooiing wordt gerespecteerd.

Mensen leven met dieren. In bijna de helft van de huishoudens is een hond of kat onderdeel van het gezin. In totaal leven er bijna 30 miljoen huisdieren in ons land. Ze verdienen onze bescherming. Alleen al in Apeldoorn belanden elk jaar honderden huisdieren in asiel De Kuipershoek. De Partij voor de Dieren vindt dat er voor Apeldoorn een verantwoordelijkheid ligt om een gedegen huisdierenbeleid te voeren.

Onze standpunten:

 • Structurele huisdierenopvang bij zorginstellingen
 • Kleinschalige vluchtelingenopvang
 • Apeldoorn tolereert geen discriminatie
 • Zorg op maat en dicht bij huis
 • Elke maatregel wordt getoetst op mens- en diervriendelijkheid
 • Natuureducatie op scholen

Een goede samenleving voor mens en dier

Wat we hebben bereikt

 • Minima kunnen strippenkaart gebruiken voor dierenbenodigdheden

 • Steun voor huisdierenopvang

  Op verzoek van de Partij voor de Dieren is er een tijdelijke financiële ondersteuning gekomen voor de huisdierenopvang (tijdelijke opvang voor huisdieren van mensen die in een zorginstelling worden opgenomen).

  Hierdoor kan de huisdierenopvang verder nadat de zorginstelling haar financiële steun grotendeels heeft beëindigd.

    word lid Doneer

Gerelateerd

Gaat Apeldoorn de eerste stad met 5G func­ti­o­na­liteit in Nederland worden?

Zorgen over ambitie wethouder geuit door PvdD en bezorgde inwoners

De ambitie van wethouder Wim Willems van Lokaal Apeldoorn kent geen grenzen. Hij wil van Apeldoorn een "smart city" maken. Hiervoor wil hij op 4 oktober een overeenkomst tekenen met een Oostenrijks bedrijf dat speciale zendapparatuur gaat plaatsen in Apeldoornse lantaarnpalen om ervoor te zorgen dat Apeldoorn straks een heel snel mobiel internet krijgt.De Partij voor de Dieren maakt zich al een ti...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws