Shutterstock 412333285

Een goede samenleving voor mens en dier

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente actief opkomt voor haar mensen én dieren. De gemeente zorgt voor inwoners die hulp nodig hebben en organiseert toegankelijke zorg- en ontmoetingsvoorzieningen. Inwoners kunnen hun talenten ontwikkelen door goed onderwijs, betaalbare en gevarieerde sport-, kunst- en cultuurmogelijkheden. Mensen moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Het recht op privacy, gelijke behandeling en zelfontplooiing wordt gerespecteerd.

Mensen leven met dieren. In bijna de helft van de huishoudens is een hond of kat onderdeel van het gezin. In totaal leven er bijna 30 miljoen huisdieren in ons land. Ze verdienen onze bescherming. Alleen al in Apeldoorn belanden elk jaar honderden huisdieren in asiel De Kuipershoek. De Partij voor de Dieren vindt dat er voor Apeldoorn een verantwoordelijkheid ligt om een gedegen huisdierenbeleid te voeren.

Onze standpunten:

  • Structurele huisdierenopvang bij zorginstellingen
  • Kleinschalige vluchtelingenopvang
  • Apeldoorn tolereert geen discriminatie
  • Zorg op maat en dicht bij huis
  • Elke maatregel wordt getoetst op mens- en diervriendelijkheid
  • een gezonde, groene en veilige leef- en werkomgeving
  • Natuureducatie op scholen