Agenda


 • Landbouwtransitie Fietstocht

  De Partij voor de Dieren is de aanjager van de landbouwtransitie in Apeldoorn. Vorig jaar is onze motie stimuleren natuurinclusieve kringlooplandbouw aangenomen en hebben we veel aandacht gevraagd voor het gifgebruik in de landbouw, onder andere in de bollenteelt.

  Onder leiding van voormalig raadslid Harry Voss en lijsttrekker Maaike Moulijn fietsen we langs verschillende landbouwlocaties. Sommige locaties zijn voorbeelden van wat we als partij toejuichen en andere voorbeelden van hoe we het echt niet willen hebben. Onderweg gaan we graag in gesprek hoe de landbouwtransitie eruit zou moeten zien en wat de rol daarin is van de gemeente.

  19 februari , 11:00 - 14:30
  Verzamel - en startpunt is hoek Asselstraat-Prinses Beatrixlaan
  Afstand: 40 km
  Voetnoot: deze fietstocht gaat alleen door als de coronamaatregelen en de weersomstandigheden dit toestaan
 • Groene fietstocht "Alle dieren tellen mee"

  De Partij voor de Dieren wil al jaren dat er in het groenonderhoud meer rekening wordt gehouden met dieren. Langzamerhand wordt het groenonderhoud steeds diervriendelijker, maar helaas gaat het soms ook nog gruwelijk mis. Onder leiding van voormalig raadslid Harry Voss en lijsttrekker Maaike Moulijn fietsen we langs verschillende locaties en vertellen we over het groenonderhoud, wat steeds beter gaat en wat volgens ons nog beter moet. Ook horen we graag wat deelnemers aan de fietstocht vinden van het groenonderhoud. Onderweg komen we ook nog in actie om dieren te helpen. Doe jij ook mee?

  6 maart , 11:00 - 14:00
  Verzamel- en startplaats: hooibalenmonument, hoek het Kanaal-Matenpoort
  Afstand: 20 km
  Voetnoot: deze fietstocht gaat alleen door als de coronamaatregelen en de weersomstandigheden dit toestaan