Successen van de afgelopen 5 jaar

Successen PvdD Apeldoorn 2015:

 • Betere samenwerking gemeentelijke organisaties rond dierenwelzijn.
 • Gemeente Apeldoorn koopt voortaan alleen nog sierheesters zonder bijengif. 
 • Jumbo schrapt ballonnenwedstrijd tijdens feestelijke opening nieuwe supermarkt.
 • Meer aandacht voor koeien in de wei.
 • Minima kunnen strippenkaart gebruiken voor dierenbenodigdheden.
 • Moties en amendementen aangenomen voor versnelling en betere monitoring van energieneutraliteit.

 

Successen PvdD Apeldoorn periode 2010-2014:

 • Alle besluiten van de Raad en acties van het College worden getoetst op duurzaamheid en de PvdD heeft duidelijk dierenwelzijn, natuur en milieu op de kaart gezet;
 • er is een wethouder gekomen met dierenwelzijn en duurzaamheid in portefeuille (2010/2011);
 • we hebben een amendement ingediend en deze is aangenomen omtrent subsidieverordening: projecten rondom dieren, natuur en duurzaamheid komen in aanmerking voor subsidie (2011);
 • middels moties en amendementen hebben we gezorgd dat er niet wordt bezuinigd op Dierenbescherming, aangezien dit een wettelijke taak van de gemeente is op het gebied van opvang van (huis)dieren (2011);
 • we hebben veel moties en schriftelijke vragen ingediend tegen het LOG - hierdoor is het landbouw ontwikkelingsgebied sterk vertraagd in de planning en realisatie (2012 en 2013);
 • we hebben duidelijk aangeven dat er een ondeugdelijk plan MER ligt, stikstofdepositie (uiteindelijk bleek dit ook te kloppen en zorgde dit voor vertraging);
 • er is betere planning in het groenonderhoud gekomen, rekening houdend met faunawet, winterslaap dieren - bladblazen, maaien en snoeien (2013);
 • we hebben een motie ingediend en deze is aangenomen omtrent voorkeursbeleid voor circussen zonder (wilde) dieren (2013);
 • PvdD is initiatiefnemer Dierenwelzijnsnota, overige partijen sluiten snel aan;
 • veel aandacht middels moties en vragen voor evenementen met dieren (kamelen, struisvogels, paarden etc.);
 • veel aandacht voor meer groen en stimuleren duurzame en groene initiatieven gifafval en lelieteelt (gif);
 • veel aandacht voor (uitbreiding van) Beekbergerwoud;
 • initiatieven als Vega Friday en vegetarische bitterballen tijdens raadsvergadering.