Goed nieuws: Apeldoorn krijgt klimaat­bossen


....na herhaalde vragen van onze raads­leden heeft de gemeente nu drie locaties aange­wezen voor aanleg van natuur.

22 maart 2021

....voor de versterking van de biodiversiteit, voor CO2 opslag, om opwarming van de aarde tegen te gaan, voor zuurstof in de lucht, tegen de verdere uitdroging en omdat we de natuur zo ontzettend hard nodig hebben..... Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom we meer bomen nodig hebben.

Na alle droeve berichten over meer houtkap hebben we dan nu eindelijk eens positief nieuws; Apeldoorn krijgt klimaatbossen. Ons voormalig raadslid Harry Voss opperde al eens het idee over de aanleg van een klimaatbos toen er energiebosjes (om het hout later te kunnen kappen als biomassa) werden aangelegd. En in 2018 stelde raadslid Arjan Groters vragen over de aanleg van een klimaatbos om de CO2 uitstoot van bijvoorbeeld het vliegverkeer te compenseren. Het college antwoordde toen nog dat het niet als doel had het aantal bomen te laten toenemen.

Inmiddels is gebleken dat het verbranden van biomassa een averechts effect heeft en niet leidt tot vermindering maar juist tot een hogere uitstoot van CO2. De aanleg van bossen, niet voor de kap maar voor CO2 opslag is dus een beter alternatief en het college deed een toezegging om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

En nu is het dan zover. Samen met de provincie Gelderland is een bestemmingsplanwijziging voorgesteld om op drie locaties, die voorheen zijn gebruikt voor de landbouw, klimaatbossen aan te planten. De klimaatbossen worden natuurvriendelijk ingericht, onder andere door sloten natuurvriendelijke oevers te geven. Dit zijn oevers met een geleidelijke overgang van water naar land, die planten en dieren alle ruimte geven zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat. Zo werkt Apeldoorn niet alleen aan het opslaan van CO2 om de opwarming van de aarde tegen te gaan, maar ook aan de biodiversiteit. De Partij voor de Dieren is erg blij met dit voorstel.

Meer informatie over de plannen is hier te vinden:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0200.bp1398-ont1/t_NL.IMRO.0200.bp1398-ont1.html#_1.1_Aanleidingenlocaties

Gerelateerd nieuws

Terugblik op Tweede Kamer verkiezingen in Apeldoorn

Campagne voeren tijdens een coronacrisis is best een uitdaging. Flyeren was dit jaar geen optie. Toch zijn de leden van onze...

Lees verder

Energieneutraliteit in Apeldoorn

Apeldoorn wil voor 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er dan evenveel groene energie wordt opgewekt als er wordt geb...

Lees verder