Vragen over bomen­plant


Uit de raadsbrief stormschade blijkt dat er tijdens de storm van 18 januari naar schatting 300 bomen zijn omgegaan en nog eens 150 bomen zijn beschadigd.

Bomen zijn erg belangrijk voor mensen en dieren. Zo zorgen zij voor zuurstof, geven beschutting, helpen tegen oververhitting en geven voedsel. Het behoud en de aanplant van bomen is daarom belangrijk.

De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

  1. Is het college van plan om het aantal bij de storm omgevallen bomen te herstellen door nieuwe aanplant? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
  2. Er komen steeds meer klimaatbossen. Dit zijn bossen waar inwoners en bedrijven bomen kunnen planten om hun CO2-uitstoot (bijvoorbeeld van vliegverkeer) te compenseren. Wat vindt het college van het idee om een klimaatbos in Apeldoorn op te zetten? Zou de landelijke boomplantdag een mooie gelegenheid zijn om dit op te starten?
  3. Wat doet het college verder om ervoor te zorgen dat het aantal bomen in Apeldoorn toeneemt?
  4. Is er inzicht in het aantal bomen binnen de gemeente en is er een plan om ervoor te zorgen dat het aantal bomen structureel toeneemt?

Harry Voss

Partij voor de Dieren