Schrif­te­lijke vragen over "Apeldoorn Bomenstad"


Omdat Apeldoorn genomineerd is voor de titel ‘European City of Trees was er afgelopen vrijdag 6 april een delegatie van de Europese koepelorganisatie van boomspecialisten te gast.

Tegelijkertijd maken veel inwoners van Apeldoorn zich zorgen over de hoeveelheid bomen die gekapt wordt. Niet alleen was er ophef rond de Julianalocatie –waar besloten is 233 bomen te kappen-, wij krijgen meldingen uit vrijwel elk stadsdeel: uit de Maten, Zevenhuizen, Kerschoten, Ugchelen (Buiten), Zuidbroek en uit het buitengebied.

Inwoners voelen zich vaak overvallen door de kap van bomen in hun buurt; de communicatie laat sterk te wensen over. Er worden zowel blauwe, groene als oranje stippen als markeringen op bomen aangebracht en men moet blijkbaar raden wat één of ander betekent.
Het feit dat er vaak geen vergunning nodig is, leidt er toe dat er ook geen officiële bekendmaking is.

De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

  1. Klopt het dat Apeldoorn zichzelf genomineerd heeft voor deze prijs? Zo ja, waarom heeft de gemeente zichzelf genomineerd en vindt u niet dat Apeldoorn minder bomen zou moeten kappen om voor deze prijs in aanmerking te komen? Zo nee, is het college van mening dat Apeldoorn de titel ‘European City of Trees’ daadwerkelijk verdient? Licht uw antwoord alstublieft toe.
  2. Deze nominatie roept onder Apeldoorners verbazing, frustatie en onbegrip op: in hun eigen buurt zien inwoners steeds meer bomen gekapt worden, aan de andere kant wordt de gemeente beloond met een nominatie en wellicht ook een prijs. Begrijpt het college deze gevoelens en wat is haar reactie hier op?
  3. Is het college bereid om beter te communiceren over voorgenomen bomenkap? Zo ja, hoe?
  4. Sinds 2008 geldt er een nieuw kapbeleid in Apeldoorn waarbij in grote delen van de stad vergunningsvrij gekapt mag worden. In 2011 heeft er een evaluatie van dit beleid plaatsgevonden. Conclusie was dat het nieuwe beleid “geen grote nadelige effecten heeft op het bomenbestand en daarmee het groene karakter van Apeldoorn”. Inmiddels loopt het beleid nu 10 jaar. Hoe ziet het bomenbestand er uit 10 jaar na invoering van het nieuwe kapbeleid? En is het college bereid om dit beleid nogmaals te evalueren? Kan bij de beantwoording gebruik gemaakt worden van luchtfotografie en/of de Gelderse bomenmonitor?
  5. Er komt steeds meer protest tegen bomenkap. Hoe zouden inwoners beter betrokken kunnen worden, of meer inspraak kunnen krijgen in de besluitvorming voor er besloten wordt al of niet tot kap over te gaan? En hoe ziet het college deze ontwikkeling in relatie tot de omgevingsvisie, waarbij het proces steeds meer van belang is en inwoners (deels) met elkaar gaan bepalen wat wel en niet kan in hun buurt?
  6. Welke mogelijkheden zijn er voor een gemeente om projectontwikkelaars als voorwaarde mee te geven dat in het ontwerp rekening gehouden moet worden met bestaande bomen, om kap te voorkomen?

Arjan Groters
Partij voor de Dieren