Schrif­te­lijke vragen zwerf­afval Apeldoorn


Indiendatum: apr. 2018

Zwerfvuil is een groot probleem en zorgt voor veel ergernis. Het ontsiert het straatbeeld en landschap, trekt ongedierte aan, zorgt voor vervuiling van bodem en water en veroorzaakt dierenleed. Naast verstikkingen, verstrikt en vast komen te zitten van vogels en wilde dieren, laat onderzoek zien dat afgelopen jaar al 4000 koeien stierven aan maagbloedingen door vermalen blikjes van de landerijen die direct en indirect in het voer terechtkwamen. Tevens komt 85% van het zwerfvuil in zee en veroorzaakt daar de ‘Plastic Soep’. Kortom, zwerfvuil is slecht voor natuur, dieren en mensen.

Zwerfvuil verschijnt niet vanzelf op straat en in de natuur, maar is het resultaat van een wegwerpcultuur. En ondanks vele vrijwilligers en allerlei schoonmaakacties (onder andere door Heel Apeldoorn Rein) lijkt de hoeveelheid zwerfvuil in Apeldoorn alleen maar toe te nemen.

De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

  1. Hoe is de handhaving georganiseerd op het achterlaten van zwerfvuil? Hoeveel boetes en waarschuwingen worden er jaarlijks uitgedeeld voor milieuverontreiniging en het achterlaten van zwerfafval? Zijn er verbeteringen mogelijk op de handhaving? Zo ja, wat? Zo nee, waarom niet?
  2. Hoe gaat het met de GO€DBEZIG-actie? Is het college van plan om deze actie na 2018 te continueren? Waarom wel/niet?
  3. Er is nu een zwerfafvalbrigade in Apeldoorn, ook zijn er scholenacties[3]. Komen er nog meer brigades, scholenacties en andere acties? Zo ja, welke?
  4. De Partij voor de Dieren is van plan om komende periode regelmatig aan de slag te gaan en opruimacties te organiseren. Een aantal andere politieke partijen heeft al aangegeven ook te willen meewerken. Kan politiek Apeldoorn het college/Heel Apeldoorn Rein nog in het bijzonder ondersteunen met opruimacties? Zo ja, hoe?
  5. De Mc Donald’s blijken speciale buitendienstmedewerkers te hebben om zwerfafval op te ruimen. Zijn er meer bedrijven die dit hebben? Gaat de gemeente wel eens in gesprek met Apeldoornse bedrijven over de vraag hoe zij zwerfafval voorkomen (geen wegwerpproducten gebruiken) en hoe zij ervoor zorgen dat de troep opgeruimd wordt? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  6. Als bedrijven een vergunning aanvragen om gratis producten uit te delen in Apeldoorn, worden er dan ook afspraken gemaakt over het opruimen van deze producten? Op de foto’s zijn voorbeelden te zien waarbij dit tot zwerfafval heeft geleid. Wat zou de gemeente hieraan kunnen doen?
  7. Is het college bereid om te onderzoeken op welke wijze de gemeente inwoners, toeristen, maatschappelijke organisaties en bedrijven beter kan beïnvloeden zodat er minder zwerfafval in Apeldoorn komt? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
  8. In Amsterdam komt er vanaf 2020 een verbod op het gebruik van single-use plastic, zoals rietjes en wegwerpbekers, bij evenementen. Is het college van plan om dit ook in Apeldoorn in te stellen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
  9. Welke maatregelen zou de gemeente nog meer kunnen nemen om zwerfafval te verminderen?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over "Apeldoorn Bomenstad"

Lees verder

Schriftelijke vragen over bloemetjes en bijtjes

Lees verder

    word lid Doneer