Ener­gie­neu­tra­liteit in Apeldoorn


.....de (on)moge­lijk­heden van wind­tur­bines rondom de Veluwe

29 maart 2021

Apeldoorn wil voor 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er dan evenveel groene energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt. Om dit te realiseren wordt er verkend waar in Apeldoorn mogelijkheden zijn voor het plaatsen van windturbines. Windturbines leveren veel energie, maar er kleven ook nadelen aan. Vogels sterven door aanvaring met de wieken. Bovendien produceren windturbines geluid en slagschaduw.

Tijdens de Politieke Markt (PMA) van 25 maart werd gesproken over de (on)mogelijkheden van windturbines in de gemeente Apeldoorn. De gemeente had voor de plaatsing ervan de A1 in gedachten. Uit onderzoek blijkt echter dat de wespendief, een kwetsbare roofvogel, veel hinder zal ondervinden van de windturbines langs deze snelweg.

De Partij voor de Dieren is voorstander van windenergie, maar niet ten koste van dieren en natuur. Wat ons betreft worden in een zone van 8 km rondom de Veluwe geen windturbines geplaatst om zo zoveel mogelijk dieren te beschermen. Aan de rand van deze zone ligt vliegveld Teuge, nu een plaats waar veel energieverbruik plaatsvindt. Wat ons betreft wordt dit gebied omgevormd tot windpark.

We willen ook dat er meer aandacht wordt besteed aan het besparen van energie wat minstens zo belangrijk is. Ons energieverbruik is hoog en blijft stijgen. De PvdD wil dat er keihard ingezet wordt op het besparen van energie. Grootverbruikers zijn bedrijven. Er moeten eisen gesteld worden aan bedrijven die willen uitbreiden, verhuizen of zich in Apeldoorn willen vestigen. In Apeldoorn is alleen plaats voor groene bedrijven. Ook is er nog veel ruimte voor zonne-energie. Er zijn veel naakte daken in Apeldoorn. Ook hier zijn nog veel mogelijkheden voor het opwekken van energie door het plaatsen van zonnepanelen daken van bedrijfspanden.

De conclusie van deze PMA is dat Apeldoorn ervoor kiest om verder onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheden van windturbines op de Veluwe, met respect voor mens en dier, aldus de wethouder.

We volgen het op de voet.

Meer lezen over dit onderwerp:

https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/Vergunningen-en-ontheffingen/Wespendief_hr.pdf

over energiebesparing:

https://www.apeldoorn.nl/Subsidies-Duurzaamheid-en-Energie

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Goed nieuws: Apeldoorn krijgt klimaatbossen

....voor de versterking van de biodiversiteit, voor CO2 opslag, om opwarming van de aarde tegen te gaan, voor zuurstof in de ...

Lees verder

Actie "Stop corona, red de biodiversiteit", de tussenstand......

Wat worden we enorm blij van de reacties die we binnenkrijgen van inwoners van onze gemeente die, net als wij, blij worden va...

Lees verder