Burge­meester John Berends neemt 800 bezwaren tegen komst geitenstal in ontvangst


2 juni 2017

Afgelopen donderdag 1 juni werden, tijdens een officieel moment, de 800 verzamelde bezwaarschriften tegen de bouw van een megageitenstal in Beemte aan de burgemeester van Apeldoorn, John Berends, overhandigd.

Arjan Groters, fractielid van de Partij voor de Dieren Apeldoorn en tevens de man van de werkgroep, organiseerde op 20 mei jongstleden een protestactie om de Apeldoornse burgers te informeren over de komst van de megastal, de impact ervan op ons milieu en met name de risico's voor de volksgezondheid. Een nieuwe uitbraak van Q-koorts is slechts een kwestie van tijd wanneer bijna 4000 geiten bij elkaar in een stal zitten.

De Apeldoornse raad meende echter dat beloftes aan de boer, enige jaren geleden gemaakt, zwaarder wogen dan de gezondheid van duizenden burgers en probeerde via een versnelde procedure de toestemming voor de bouw er in rap tempo doorheen te drukken.

Gelukkig sloten GroenLinks, PSA , PvdA, SP en ook het SWMA zich bij de actie van 20 mei aan en op die dag alleen al werden ruim 750 handtekeningen tegen de komst van de stal verzameld. Daarnaast hebben ook de Gelderse natuur en milieu federatie en de vereniging milieuzorg Epe bezwaar aangetekend en dus zal de raad zich opnieuw over dit onderwerp moeten buigen. Hopelijk zal dan de stemming anders zijn.

Gerelateerd nieuws

Overhandiging bezwaren komst megastal aan burgemeester

Afgelopen weken hebben we op meerdere manieren gevraagd aan iedereen die zich zorgen maakt om bezwaar te maken tegen de komst...

Lees verder

Gemeente niet van plan weidevogels extra te beschermen

Vandaag, 12 juni 2017, heeft de gemeente antwoord gegeven op schriftelijke vragen die we gesteld hebben nadat ook dit jaar we...

Lees verder