Open­stelling Kroon­domein nu op lande­lijke agenda.


4 november 2014

Na alle regionale commotie die de fractie van de Partij voor de Dieren en de burgers van Apeldoorn de afgelopen jaren veroorzaakt hebben in een poging de jaarlijkse sluiting van het Kroondomein op de politieke agenda te krijgen, heeft nu Marianne Thieme het onderwerp op landelijk niveau aangekaart via een motie het Kroondomein jaarrond voor het publiek open te stellen.

Daarnaast heeft Marianne Thieme een motie ingediend voor het uitvoeren van een jachtvrije proef op het Kroondomein. In deze motie constateert de Partij voor de Dieren dat zowel grote terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer als dieren- en natuurbeschermingsorganisaties een proef met een afschotvrije zone voor wilde zwijnen toejuichen.

Het Kroondomein Het Loo omvat een omrasterd gebied van 10.000 ha, waarbinnen geen noodzaak geldt op het schieten van dieren, vrijwel geen landbouw bedreven wordt en verkeersproblemen beperkt en reguleerbaar zijn.

Een jachtvrije proef van 5 jaar op het Kroondomein zou zo zicht kunnen bieden op de natuurlijke draagkracht van de Veluwe voor wilde zwijnen.

Wij juichen beide moties van harte toe.


Gerelateerd nieuws

Geen atoomschuilkelders meer in Nederland.

Het is alweer een maand geleden dat Harry Voss van de Partij voor de Dieren, het college van B&W een aantal prangende vra...

Lees verder

Reactie Partij voor de Dieren Apeldoorn op tussentijdse rapportage 2014

Donderdag 30 oktober werd de tussentijdse rapportage 2014 besproken in de Apeldoornse gemeenteraad. Hierbij legt het college ...

Lees verder