Geen atoom­schuil­kelders meer in Nederland.


29 oktober 2014

Het is alweer een maand geleden dat Harry Voss van de Partij voor de Dieren, het college van B&W een aantal prangende vragen stelde over de status van de atoomschuilkelders in Apeldoorn, de inhoud van het rampenplan bij een atoomdreiging en de selectieprocedure. Wie mag er schuilen tijdens een atoomaanval en mogen er überhaupt huisdieren mee de schuilkelders in?

Deze week ontvingen we een uitgebreid antwoord van het college. De schuilkelders die in Nederland gebouwd zijn in de periode van de Koude Oorlog worden inmiddels niet meer als dusdanig gebruikt nadat het ministerie van Binnenlandse Zaken na afloop van de Koude Oorlog een streep zette onder het schuilkelderbeleid. De schuilkelder in Apeldoorn is sinds 1995 in gebruik als parkeergarage.

Over de inhoud van een evacuatie/rampenplan bij een atoomdreiging schrijft het College als volgt:

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het Kader grootschalige evacuatie ontwikkeld, in samenwerking met onder meer vertegenwoordigers van veiligheidsregio's in het speciaal hiervoor in het leven geroepen Landelijk Overleg Grootschalige Evacuatie (LOGE).

Het Kader bevat voor zowel de voorbereidingsfase als voor de besluitvormingsfase een stappenplan waardoor de betrokken regio's en de rijksoverheid goed afgestemde beslissingen kunnen nemen over de beoordeling van de ernst van de te verwachten situatie, de omvang van het te evacueren gebied, de eigen taken en verantwoordelijkheden, het moment van evacuatie en de verdeling van de schaarse 'middelen'.

Meer lezen?

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren steekt de handen uit de mouw

Stadsakkers verbouwt op 5 ha braakliggende (gemeente)grond onbespoten groenten, fruit en kruiden voor voedselbanken, buurtbew...

Lees verder

Openstelling Kroondomein nu op landelijke agenda.

Na alle regionale commotie die de fractie van de Partij voor de Dieren en de burgers van Apeldoorn de afgelopen jaren veroorz...

Lees verder