Reactie Partij voor de Dieren Apeldoorn op tussen­tijdse rapportage 2014


6 november 2014

Donderdag 30 oktober werd de tussentijdse rapportage 2014 besproken in de Apeldoornse gemeenteraad. Hierbij legt het college verantwoording af over het eerste half jaar. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen dat er teveel doorschuiving van projecten plaatsvindt. Dit was vorig jaar ook al een kritiekpunt. Het lijkt er dan op dat het college het financieel goed doet (minder uitgeeft dan begroot) maar wat voor gevolgen heeft dat voor de samenleving? Hoe komt het dat er zoveel projecten worden doorgeschoven naar volgend jaar? Zijn er te grote ambities en te weinig tijd/geld gereserveerd of heeft het andere oorzaken? Zijn deze oorzaken structureel of incidenteel. Het college heeft toegezegd om het doorschuiven van projecten kritisch te bekijken en hierop terug te komen bij de jaarrekening.

Hetzelfde doorschuifgedrag is van toepassing op de bomenreserve, ook wel de Groene Kluis genoemd. Als er ergens bomen gekapt worden, bijvoorbeeld voor woningbouw, dan moet dat elders gecompenseerd worden. Van de initiatiefnemers ontvangt de gemeente een bedrag om die compensatie te kunnen uitvoeren. In de begroting loopt de bomenreserve steeds meer op. Dat wil zeggen dat er meer geld inkomt dan uitgaat oftewel dat er meer gekapt dan gecompenseerd wordt. Het college heeft toegezegd om volgend jaar meer informatie te verstrekken over de Groene Kluis zodat er dan een discussie kan komen of en hoe dit geld sneller besteed kan worden voor groencompensatie.

Tot slot heeft de gemeente Apeldoorn heel wat gronden, die niet gebruikt worden. De Partij voor de Dieren wil hier graag inzicht in. Wat de PvdD betreft worden al deze braakliggende gronden (tijdelijk) gebruikt voor bijvoorbeeld extra groen, stadslandbouw en andere nuttige mogelijkheden voor mensen, dieren en natuur.

Gerelateerd nieuws

Openstelling Kroondomein nu op landelijke agenda.

Na alle regionale commotie die de fractie van de Partij voor de Dieren en de burgers van Apeldoorn de afgelopen jaren veroorz...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt vragen over gebruik giftige bestrijdingsmiddelen in Apeldoorn.

Apeldoorn probeert voorop te lopen als het gaat om niet-chemische onkruidbestrijding. In 2012 is hierover bijvoorbeeld een de...

Lees verder