Schone lucht is van levens­belang!


onze motie is aange­nomen: kwaliteit van lucht is kwaliteit van leven

12 juli 2021

Ieder jaar bespreekt de raad de Voorjaarsnota van het college. Hierin staat beschreven welke lijn is uitgezet richting de toekomst en wat daarbij het huishoudboekje is.

De raad debatteert over de inhoud en doet voorstellen, middels moties en amendementen, om bepaalde doelen bij te stellen.

De Partij voor de Dieren kijkt met name naar de voorstellen die invloed hebben op de gezondheid van mensen, dieren en de natuur in onze gemeente en of ze duurzaam en dus toekomstbestendig zijn.

Luchtverontreiniging speelt hierin een belangrijke rol. Iedereen in Apeldoorn heeft er mee te maken. Luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door

  • verkeer (verbrandingsmotoren)
  • industrie
  • wonen (houtstook en barbecue)
  • landbouw (mest en vee).

Luchtverontreiniging heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. Het verhoogt het risico op hart- en vaatziektes, longaandoeningen en kanker, gemiddeld leven we een jaar korter als gevolg van luchtverontreiniging. Zowel de GGD als het RIVM durven geen veilige ondergrens aan te geven. De verontreiniging is in Apeldoorn gelukkig gedaald, maar de laatste jaren stagneert deze daling.

De Partij voor de Dieren vindt dat het college zich maximaal moet inspannen de verontreiniging verder te laten dalen. Het gaat tenslotte om de gezondheid van alle inwoners van Apeldoorn.

Het kabinet heeft met gemeentes en provincies het Schone Lucht Akkoord ondertekend, doel van dit akkoord is om de luchtkwaliteit te verbeteren en hierdoor gezondheidswinst te behalen. Apeldoorn heeft dit akkoord niet ondertekend. Dit vinden wij erg spijtig.

Daarom hebben wij tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota een motie ingediend. Hiermee verzoeken we het college om voor de MPB 2021 inzichtelijk te maken wat Apeldoorn nog moet doen wanneer Apeldoorn het Schone Lucht Akkoord wel tekent en wat de bijbehorende kosten daarvan zijn.

De motie “een schone lucht is van levensbelang” is tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota door de raad aangenomen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Duizenden dieren afgeschoten op de Veluwe om biodiversiteit te beschermen

De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) wil het komende jachtseizoen ongeveer 3000 edelherten en ruim 8000 zwijnen afschieten ...

Lees verder

Gezellige en informatieve PvdD bijeenkomst op Stadsakkers

Afgelopen dinsdag 31 augustus organiseerde de Partij voor de Dieren Apeldoorn een gezellige bijeenkomst op het fraaie en sfee...

Lees verder