Gezellige en infor­ma­tieve PvdD bijeen­komst op Stads­akkers


2 september 2021

Afgelopen dinsdag 31 augustus organiseerde de Partij voor de Dieren Apeldoorn een gezellige bijeenkomst op het fraaie en sfeervolle Stadsakkers.

Na een jaar coronaleed en fysieke afstand was het fijn elkaar weer te zien en te spreken. Met een kleine 30 aanwezigen was er een fijne opkomst en dankzij het fraaie nazomerweer konden we lekker buiten zitten. Adri van der Wekke heette alle aanwezigen namens de Stadsakkers dan ook van harte welkom.

Werkgroep

Peter Heiningen nam daarna het woord om via een korte presentatie te vertellen over het werk van werkgroep die we in Apeldoorn hebben.

"De werkgroep draagt de idealen van onze partij uit door:

  • positief zichtbaar te zijn
  • de fractie actief te ondersteunen door het organiseren van bijvoorbeeld acties.

Peter gaf daarbij een aantal mooie voorbeelden van recente activiteiten van de werkgroep. Tijdens wereld bijendag zijn leden van werkgroep op bezoek geweest bij de imker op Stadsakkers en is er biologisch zaad gezaaid in het kader van de Biodiversiteitsdag. Ook hebben de werkgroepleden de dierenbescherming geholpen met het veilig oversteken van padden en veel afval geraapt, zowel op het land als vanaf het water op een sup. Deze maand worden opnieuw de hekken van het Kroondomein gesloten ten behoeve van de Koninklijke jacht en helpen onze werkgroepleden onze oud fractievoorzitter Harry Voss, samen met de Faunabescherming, met acties tegen de jacht.

Doe jij ook mee met onze werkgroep activiteiten?

Onze werkgroep leden helpen ook in aanloop naar de verkiezingen met posters plakken, flyeren en het bemensen van de verkiezingskraam. Komend politiek jaar zal grotendeels in het teken staan van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en we kunnen dan extra hulp gebruiken. Wil jij ook je idealen uitdragen en opkomen voor een betere planeet voor mens, dier en natuur? Meld je dan aan via een berichtje naar apeldoorn@partijvoordedieren.nl. Namens Peter en alle andere werkgroep leden alvast enorm bedankt.

Fractie successen

Hierna nam Maaike, als fractievoorzitter het woord om te vertellen wat er op politiek gebied het afgelopen jaar in Apeldoorn is gebeurd. We hebben een aantal mooie successen geboekt. De belangrijkste zijn:

  • Apeldoorn wil af van de intensieve veehouderij. Deze PvdD motie werd in 2020 aangenomen en er wordt nu heel hard gewerkt aan een plan van aanpak.
  • Apeldoorn krijgt klimaatbossen
  • Onze motie om de snelheid terug te brengen van 80 naar 60 km/uur op de weg langs het kanaal is aangenomen en heeft voor een veel veiligere situatie gezorgd.
  • Apeldoorn zet zich veel meer in voor vergroening en verduurzaming van de stad.
  • Onze motie "Schone lucht" is aangenomen.

Groene ambities van Apeldoorn

Er blijven ook nog ontzettend veel aandachts- en verbeterpunten zoals de energietransitie waarbij nu nog teveel wordt ingezet op zonneparken i.p.v. zon op het dak. Er was veel belangstelling voor de uitleg van Maaike over hoe hier de politiek in z'n werk gaat en welke belangrijke rol de Partij voor de Dieren hierin vervult om het college en de raad te blijven wijzen op de groene ambities die de gemeente heeft. We vroegen ook aan onze aanwezige luisteraars om input, ideeën, vragen en tips. We hebben onze achterban immers hard nodig wanneer het gaat om het aankaarten van misstanden. Ook vanavond bleek weer dat met name op het gebied van groenonderhoud en bomenkap nog veel mis gaat in onze gemeente, ondanks extra maatregelen die zijn getroffen na aanleiding van de grove overtreding afgelopen april waarbij een sloot werd uitgebaggerd tijdens het broedseizoen.

Er is dus nog ontzettend veel te doen. Er is echter een positieve tendens merkbaar. We worden serieus genomen. Onze standpunten wordt door steeds meer politieke partijen overgenomen en mensen worden zich steeds meer bewust van hun eigen ecologische voetafdruk en het feit dat we afhankelijk zijn van een leefbare aarde. Dat is goed nieuws. De Partij voor de Dieren blijft groeien in de peilingen.

Biologische lekkernijen

We zijn dan ook heel blij met de warme belangstelling die aanwezige leden en geïnteresseerden hadden in ons verhaal en de levendige discussie die, onder het genot van een heerlijk drankje en begeleid door de fantastische plantaardige hapjes die de mensen van Stadsakkers hadden bereid, voor een heel gezellige avond zorgden.

We willen ook Adri nogmaals heel hartelijk danken voor de gastvrijheid, de perfecte organisatie en de mooie rondleiding die hij nog na afloop heeft verzorgd over het terrein en het enthousiasme waarmee hij ons altijd weer ontzettend blij maakt. We gingen met een blij gemoed én een tas vol heerlijke biologische groente, die we bij het Stadsakkers winkeltje (dat speciaal voor ons open was) gekocht hebben weer naar huis.

Met dank aan Mw. Ina Stoppelberg van de Stadsakkers voor het maken van de foto's en deze mooie collage.

Gerelateerd nieuws

Schone lucht is van levensbelang!

Ieder jaar bespreekt de raad de Voorjaarsnota van het college. Hierin staat beschreven welke lijn is uitgezet richting de toe...

Lees verder

Zorgen om de groene ambitie van Apeldoorn

Apeldoorn wil zich profileren als groene stad waar het goed wonen en werken is. Om in de toekomst die mooie groene stad te ku...

Lees verder