Partij voor de Dieren roept opnieuw wethouder op het matje


Apeldoorn verkwanselt wederom haar natuur en schendt alle ecolo­gische proto­collen

7 april 2021

De gemeente lapt opnieuw alle regels van de natuurwet aan haar laars en niet alleen de Partij voor de Dieren maakt zich daar zeer boos over, ook bewoners van onze mooie groene gemeente trekken aan de bel. We noemen een aantal voorbeelden van recente incidenten.

 • Bomen worden gekapt zonder kapvergunning.
 • Er worden meer bomen gekapt dan in de kapvergunning staat.
 • Illegale bomenkap wordt achteraf door de gemeente gelegaliseerd terwijl diezelfde gemeente juist zo hoog opgeeft over het groene imago en de ambitie heeft uitgesproken om natuurinclusief te bouwen.
 • De gemeente baggert sloten uit wat in strijd is met de wet Natuurbescherming die duidelijk stelt dat in deze periode niet gebaggerd mag worden in verband met de paddentrek. Vrijwilligers die helpen om deze dieren en andere amfibieën veilig de weg over te zetten om hun broedplaatsen te bereiken, zien nu de dieren en de inmiddels afgezette dril, alsnog de dood ingejaagd worden door de baggerwerkzaamheden van de gemeente.
 • De gemeente wil op de plek waar nu een stukje natuur is een tankstation plaatsen. Op dezelfde grond waar in de jaren '80 een "ongelukje" ervoor had gezorgd dat het terrein als levensgevaarlijk was bestempeld en 525 ton met arsenicum vervuild slib moest worden afgegraven om het weer levensvatbaar te maken. En juist op deze plek waar nu weer bomen groeien gaat de gemeente een tankstation plaatsen. Een bedrijf waarvan de levensvatbaarheid, in een tijd waarin ingezet wordt op het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, ten zeerste wordt betwijfeld gaat nu zorgen dat de levensvatbaarheid van de natuur op deze plek opnieuw teniet wordt gedaan.

   Foto 1: Wethouder Herman Bos start sanering Winkewijertlaan uit de Stentor van 1986.

   Foto 2: Martine Berends van de PvdA en Maaike Moulijn van de PvdD plaatsen een protestbord op de plek waar het omstreden tankstation moet komen.


   Hoe kan het dat bezorgde buurtbewoners niet worden gehoord? Dat alerte inwoners van onze gemeente aangifte moeten doen bij de politie om illegale praktijken, in strijd met de wet Natuurbescherming, die namens de gemeente worden uitgevoerd te melden? Hoe kan het dat de Partij voor de Dieren opnieuw aan de alarmbel moet trekken bij de wethouder terwijl datzelfde al eens eerder is gedaan door ons toenmalige raadslid Harry Voss. In 2013 deed hij aangifte wegens het verstoren van kikkers en padden door het gemeentelijk groenonderhoud en door het maaibeleid van de gemeente werden tientallen egels die nog in winterslaap waren gedood. De gemeente beloofde toen beterschap en het groenonderhoud werd gekoppeld aan de natuurkalender en volgens ecologische protocollen gewerkt. Waarom moet dan juist nu, in een tijd dat nut en noodzaak van natuur én biodiversiteit en het behoud daarvan zo belangrijk zijn, de gemeente opnieuw op de vingers worden getikt?

   Apeldoorn is een groene gemeente en dat wil ze graag zo houden, zodat Apeldoorn nog groener en duurzamer wordt. Dat helpt om de klimaatverandering aan te pakken. Bovendien wil Apeldoorn de stad nog groener en mooier maken en Apeldoorners met een groen idee worden graag geholpen. Dit staat letterlijk te lezen op de website van de gemeente.

   Het college zelf gaat intussen zijn eigen gang, belooft een tankstationhouder die ruimte moet maken voor woningbouw een plek in het groen, lapt alle natuurbeschermingsregels aan de laars en legaliseert illegale bomenkap binnen de eigen gemeentegrenzen.

   Hoe kun je als college dan nog geloofwaardig overkomen? Door opnieuw ingrijpen van de Partij voor de Dieren zijn de werkzaamheden inmiddels stilgelegd.

   Wij zijn dankbaar dat alerte burgers die deze misstanden signaleren ons blijven weten te vinden. Het is echter bizar dat een gemeente die pretendeert trots te zijn op haar groene en duurzame imago en Apeldoorners met een groen idee graag helpt door diezelfde Apeldoorners continu op de eigen misstappen moet worden gewezen en burgers die protest aantekenen tegen de komst van een tankstation in het groen niet hoort. Het laatste is hierover dan zeker nog niet gezegd.

   N.B. naar aanleiding van het bericht van een andere alerte inwoner over het opjagen van hazen en konijnen door loslopende honden hebben we de gemeente ook vragen over dit onderwerp gestuurd. De vragen én de antwoorden over dit onderwerp lees je hier.

   Meer lezen over dit onderwerp:

   Gerelateerd nieuws

   Motie aangenomen: snelheid op "dodenweg" Kanaal Zuid moet terug naar 60 km/uur

   "Wat ons betreft pakken we morgen de schop en gaan we aan de slag", aldus een blije Maaike Moulijn, fractievoorzitter van de ...

   Lees verder

   Inspirerende webinar over biodiversiteit levert veel goede ideeën op

   Afgelopen woensdagavond, 21 april, heeft de partij voor de Dieren, onder leiding van fractievoorzitter Maaike Moulijn, fracti...

   Lees verder