Schrif­te­lijke vragen over honden en hazen


Indiendatum: 20 apr. 2021

Sinds november 2020 is de bescherming van de haas verbeterd: de haas is op de rode lijst gezet, de wetgeving is aangescherpt. De Partij voor de Dieren wil graag weten wat een en ander betekent voor Apeldoorn. Onlangs ontvingen wij een melding van een haas, die zichzelf op een hek had gespietst, opgejaagd door een loslopende hond. Ook reekalfjes, vogels of andere in het wild levende dieren worden nog weleens het slachtoffer van loslopende honden. In Apeldoorn mogen honden loslopen in losloopgebieden, maar in de praktijk blijkt dat veel hondenbezitters het niet zo nauw nemen met de regels. Dit geldt niet alleen voor woonwijken, maar helaas ook voor natuurgebieden. Daarnaast is er vorige week ook een haas aangereden in de wijk Zonnehoeve. Dit leidt bij onze fractie tot de volgende vragen:

  1. Hoe staat het met de populatie hazen in de gemeente Apeldoorn? Is er zicht op populatiegrootte en leefgebieden?
  2. Wat betekent de aangescherpte wetgeving voor de in Apeldoorn woonachtige hazen? Wat gaat er verandert worden in beleid, aanpak en preventie?
  3. Hoeveel gevallen zijn er bekend van schade veroorzaakt door (loslopende) honden aan fauna als hazen, maar ook reekalfjes, vossen, vogels, of andere dieren? Hoeveel gevallen zijn er bekend van aangereden hazen?
  4. Hoe wordt hiermee omgegaan? Wordt dit ergens geregistreerd?
  5. Wat kan de gemeente doen in het handhaven op loslopende honden in relatie tot onze hazen? Welke prioriteit heeft de handhaving op loslopende honden?
  6. Hoe vaak zijn de afgelopen jaren eigenaren bekeurd voor hun loslopende hond? Hoe veel van deze bekeuringen zijn uitgedeeld in natuurgebieden of aangrenzend aan natuurgebieden?
  7. Hoe is de handhaving geregeld in gebieden die in beheer zijn van Natuurmonumenten of andere organisaties?
  8. Wat is er, naast handhaving, nog meer mogelijk als het gaat om het beschermen van hazen of andere dieren tegen honden?
  9. Is het college tevreden over de hoeveelheid en de verdeling van losloopgebieden voor honden in de gemeente Apeldoorn? Waarom wel/niet?

Arjan Groters

Partij voor de Dieren