Schrif­te­lijke vragen over groene school­pleinen


......naar aanleiding van nationale buiten­lesdag

Indiendatum: 13 apr. 2021

Het is vandaag (13 april) nationale buitenlesdag. Een goede dag om het eens te hebben over groene schoolpleinen, als ideale buitenleslocatie. Stichting Nationale Boomfeestdag heeft recent een score berekend voor de groenscore per school. In Apeldoorn blijken maar 2 scholen de hoogste score te hebben. 50 scholen hebben een gemiddelde score en 11 scholen hebben een onder gemiddelde score (zie bijlage). De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

  1. Als groene gemeente, waar bomen de skyline vormen, en als gezinsstad die groene, uitdagende schoolpleinen belangrijk vindt, had de Partij voor de Dieren verwacht dat de Apeldoornse scholen beter zouden scoren. Wat vindt het college van de groenscore van Apeldoornse scholen?
  2. Is het college bereid om zich in te zetten voor betere groenscores op Apeldoornse scholen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  3. Gaat de gemeente extra actie ondernemen voor scholen, die nu een onder gemiddelde groenscore hebben? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  4. De gemeente Apeldoorn heeft de afgelopen 2 jaar subsidie gegeven aan scholen voor de aanleg van groene en uitdagende schoolpleinen. Hoelang is deze subsidie nog beschikbaar?
  5. Welke resultaten zijn tot nu toe behaald met deze subsidie? En wat gaat er goed en wat zijn nog leerpunten?
  6. Hoe wordt de toegekende subsidie begeleid en gecontroleerd? Hoe vindt monitoring en eventuele bijsturing plaats om tot het gewenste resultaat te komen?
  7. Ziet het college (naast subsidie) nog andere mogelijkheden om de groenscore van schoolpleinen te verbeteren? Zo ja, welke?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren


Indiendatum: 13 apr. 2021
Antwoorddatum: 11 mei 2021

1. Als groene gemeente, waar bomen de skyline vormen, en als gezinsstad die groene, uitdagende schoolpleinen belangrijk vindt, had de Partij voor de Dieren verwacht dat de Apeldoornse scholen beter zouden scoren. Wat vindt het college van de groenscore van Apeldoornse scholen

Antwoord: Uit het onderzoek van de stichting Nationale Boomfeestdag blijkt dat 83 % van de Apeldoornse scholen hoger of gemiddeld scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze score is volgens ons college dan ook een goede representatie van de aanwezigheid van groen op en rondom schoolpleinen.

2. Is het college bereid om zich in te zetten voor betere groenscores op Apeldoornse scholen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, het college is bereid om schoolpleinen te vergroenen en klimaatadaptiever te maken.

3. Gaat de gemeente extra actie ondernemen voor scholen, die nu een onder gemiddelde groenscore hebben? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Met de subsidieregeling Gezinsstad schoolpleinen worden schoolpleinen reeds actief vergroend. We zullen de schoolkoepels van de 11 scholen die onder gemiddeld scoren informeren over de regeling. Hierbij de kanttekening dat de schoolpleinen worden beheerd door de scholen zelf.

4. De gemeente Apeldoorn heeft de afgelopen 2 jaar subsidie gegeven aan scholen voor de aanleg van groene en uitdagende schoolpleinen. Hoelang is deze subsidie nog beschikbaar?

Antwoord: De bestaande regeling loopt door tot en met december 2022.

5. Welke resultaten zijn tot nu toe behaald met deze subsidie? En wat gaat er goed en wat zijn nog leerpunten?

Antwoord: In de raadsinformatiebrief van 2 februari 2021 heeft ons college per raadsinformatiebrief de gemeenteraad geïnformeerd over de behaalde resultaten van de afgelopen 2 jaar. Op dit moment wordt een evaluatie uitgevoerd van de regeling. Na de zomervakantie zijn de resultaten van de evaluatie bekend en wordt de raad hierover geïnformeerd.

6. Hoe wordt de toegekende subsidie begeleid en gecontroleerd? Hoe vindt monitoring en eventuele bijsturing plaats om tot het gewenste resultaat te komen?

Antwoord: voorafgaand aan een subsidieaanvraag worden consultatiegesprekken gehouden waarbij gemeentelijke deskundigen meedenken met scholen die voornemens zijn een subsidieaanvraag in te dienen. De ingediende aanvragen worden door een ambtelijke beoordelingscommissie getoetst aan de criteria van de regeling. Op basis hiervan wordt een subsidiebeschikking afgegeven. Na realisatie dienen aanvragers de verantwoording in en deze wordt ter plaatse beoordeeld. Indien akkoord bevonden wordt de vaststellingsbeschikking verstrekt.

7. Ziet het college (naast subsidie) nog andere mogelijkheden om de groenscore van schoolpleinen te verbeteren? Zo ja, welke?

Antwoord: De gemeente faciliteert het vergroenen van wijken door het aanbieden van het groenmenu aan bewoners waarmee zij straten en daken kunnen vergroenen. Ook is begonnen met de aanleg van Tiny Forests. Deze kleine bosjes, ook wel postzegelbosjes genoemd, vormen een toetsingsonderdeel van de groenscore van de Stichting Nationale Boomfeestdag.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen, samen met ChristenUnie gesteld, over toezicht en handhaving milieudelicten bij bedrijven

Lees verder

Schriftelijke vragen over honden en hazen

Lees verder

    word lid Doneer