Motie aange­nomen: snelheid op "dodenweg" Kanaal Zuid moet terug naar 60 km/uur


...eerste stap naar meer veiligheid en een beter leef­klimaat voor de natuur en omwo­nenden is gezet

2 april 2021

"Wat ons betreft pakken we morgen de schop en gaan we aan de slag", aldus een blije Maaike Moulijn, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren en initiatiefnemer van deze motie, na afloop van de raadsvergadering. "De weg langs het kanaal heeft niet voor niets de bijnaam "dodenweg". Er zijn in de afgelopen jaren veel zware ongelukken op deze weg gebeurd, waarbij dit jaar al twee dodelijke. Omwoners waren het spuugzat en eisten maatregelen".

Toezegging niet voldoende

De wethouder zegde tijdens een eerder debat over dit onderwerp al toe te laten onderzoeken hoe de veiligheid structureel zou kunnen worden verbeterd maar daar nam de Partij voor de Dieren geen genoegen mee.

Maaike: "We hebben vervolgens deze veel scherpere motie ingediend en die is door negen andere fracties mede ondertekend en gisterenavond door de raad aangenomen. We zijn ontzettend blij. Dit betekent dat er meteen kan worden begonnen met het terugbrengen van de snelheid van 80 naar 60 km/uur op deze weg, door het vervangen van de verkeersborden op in ieder geval het Apeldoornse deel van het traject".

Vervolgstappen.

Via monitoring zal gekeken worden hoe het verkeer op de snelheidsverlaging reageert en op plekken waar nog te hard wordt gereden wordt of gevaarlijke situaties ontstaan, zullen aanvullende maatregelen genomen worden. De politie zal dus ook regelmatig controleren en middels een bewustwordingscampagne weggebruikers op de gevaren van snelheid en inhalen op deze weg wijzen.

Verder moet gekeken worden hoe er door herinrichting van de weg, denk daarbij aan de belijning op het wegdek en een inhaalverbod op het gehele traject, voor meer veiligheid en minder snelheid kunnen zorgen.

Maaike: "Er is dus nog veel werk aan de winkel maar de eerste en meest belangrijke stap is gezet. De snelheid gaat onmiddellijk omlaag en dat is goed nieuws voor de natuur, de dieren én uiteraard de omwonenden".

Meer lezen:

Lee hier de ingediende motie.

Krantenberichten over dit onderwerp:

29 juli 2021

Het is nu vier maanden later en de snelheidsverlaging heeft vanaf de dag dat de borden geplaatst zijn meteen effect. Het verkeer rijdt nu een stuk rustiger en automobilisten lijken er geen problemen mee te hebben. Lees meer hierover in onderstaand bericht van de Stentor:

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Aanleg zonneparken lijkt voorrang te krijgen op zon op het dak

De Partij voor de Dieren vindt het heel belangrijk dat onze samenleving zo snel mogelijk overstapt naar duurzame energiebronn...

Lees verder

Partij voor de Dieren roept opnieuw wethouder op het matje

De gemeente lapt opnieuw alle regels van de natuurwet aan haar laars en niet alleen de Partij voor de Dieren maakt zich daar ...

Lees verder