Aanleg zonne­parken lijkt voorrang te krijgen op zon op het dak


...dit is niet volgens de afspraak en PvdD stelt hierover vragen aan college

31 maart 2021

De Partij voor de Dieren vindt het heel belangrijk dat onze samenleving zo snel mogelijk overstapt naar duurzame energiebronnen, zoals de zon. Door het plaatsen van zonnepanelen kunnen huizen, bedrijven en publieke gebouwen energieleveranciers worden in plaats van energieverbruikers. Grote investeerders, gedreven door nationale subsidie, willen nu echter vooral zonneparken bouwen op landbouwgronden.

De Partij voor de Dieren heeft ruim een jaar geleden bedongen dat de gemeente Apeldoorn een afwegingskader opstelt bij de vergunningsaanvragen die binnenkomen voor de plaatsing van zonnepanelen. Hierin is toen opgenomen dat plaatsing van panelen op daken prioriteit krijgt en zonnevelden op locaties bij wegen en industrie voorrang krijgen op andere gebieden zodat er geen kostbaar land verloren gaat voor natuur en/of landbouw. Dit afwegingkader wordt de zonneladder genoemd en is vorig jaar door de meerderheid van de raad aangenomen.

Helaas blijkt nu dat er in een rap tempo zonneparken aangelegd worden terwijl er nog veel daken leeg zijn. Van de toepassing van de zonneladder lijkt dus totaal geen sprake.

De Partij voor de Dieren heeft daarom, samen met de ChristenUnie vragen aan het college gesteld over deze gang van zaken. De vragen lees je hier.