Zonne­velden, een nood­za­kelijk kwaad


Omscha­keling naar duurzame energie vraagt duurzame afwe­gingen

16 januari 2020

De Partij voor de Dieren vindt het heel belangrijk dat onze samenleving zo snel mogelijk overstapt naar duurzame energiebronnen, zoals de zon. Door het plaatsen van zonnepanelen kunnen huizen, bedrijven en publieke gebouwen energieleveranciers worden in plaats van energieverbruikers. Grote investeerders, gedreven door nationale subsidie, willen nu vooral zonneparken bouwen op landbouwgronden.

De Partij voor de Dieren is hier niet blij mee en wil dat de subsidie zo ingericht wordt dat het plaatsen van zonnepanelen op andere plekken aantrekkelijker wordt, zoals daken, bedrijventerreinen, oude vuilstortplekken en plekken naast snelwegen en vliegvelden. Daar liggen nog veel kansen onbenut. Daarnaast moet er veel meer worden ingezet op energiebesparing.

De Partij voor de Dieren Apeldoorn heeft het college gevraagd om werk te maken van het besparen van energie werk en de lobby bij Rijk en verzekeraars om belemmeringen weg te nemen om zonnepanelen op (bedrijfs)daken te plaatsen. Het verkrijgen van een brandverzekering is lastig voor bedrijven als ze zonnepanelen op het dak hebben. Bovendien is het financieel ongunstig om meer energie op te wekken dan ze zelf gebruiken. De wethouder heeft aangegeven dat Apeldoorn zich hier volop voor inzet.

Helaas hebben we (in elk geval tijdelijk) ook nog zonnevelden (en/of windmolens) nodig om energieneutraal te worden. De gemeente Apeldoorn heeft daarom een afwegingskader opgesteld hoe om te gaan met vergunningaanvragen voor zonnevelden. Hierin is al meegenomen dat 50% van een zonneveld in eigendom moet zijn van lokale partners/inwoners. Ook is aangegeven dat het in principe een tijdelijke vergunning is (maximaal 25 jaar), dat het niet in beschermde natuur mag plaatsvinden en dat flora en fauna beschermd moeten worden. Dat waren voor de Partij voor de Dieren belangrijke punten.

Daarnaast heeft de Partij voor de Dieren samen met GroenLinks en de VVD (en met ambtelijke ondersteuning) 3 wijzigingen voorgesteld:

 • Meer ondersteuning voor inwoners om een gelijkwaardige partner in het proces te zijn m.b.t. zonneparken, vaak hebben inwoners een achtergestelde positie in het proces omdat veel zonneveldontwikkelaars al veel kennis en ervaring hebben.
 • Locaties bij infrastructuur en industrie krijgen de voorkeur, evenals efficiënt ruimtegebruik en functionele meervoudigheid, bijv. zonneparken boven een parkeerplaats, zonneveld ingericht als (recreatief) landschapspark of zonnepanelen i.c.m. landbouw.
 • Duidelijke afspraken over monitoring en evaluatie

   Deze wijzigingen zijn met een raadsmeerderheid doorgevoerd in het definitieve afwegingskader. Wij hopen dat we op deze manier zorgvuldig omgaan met de belangen van inwoners, natuur en landschappelijke belangen en tegelijkertijd invulling geven aan de energietransitie opgave.

   Wij staan voor:

   Gerelateerd nieuws

   Apeldoorn als "fietsstad" kent nog teveel gevaarlijke knelpunten

   In 2016 heeft de gemeenteraad in de verkeersvisie vastgelegd dat Apeldoorn een fietsstad is. Dit betekent dat, volgens de vis...

   Lees verder

   College presenteert géén goede oplossing voor auto- en parkeerdruk rondom attracties Apeldoorn-West

   Al jaren is het parkeren bij de publiekstrekkers van Apeldoorn-West, de Apenheul, Julianatoren, Paleis het Loo, park Berg en ...

   Lees verder