Schrif­te­lijke vragen over zon op dak


vragen aan de gemeente hoe plaatsen van zonne­pa­nelen op daken gesti­mu­leerd kan worden

Indiendatum: 22 mrt. 2021

Naar aanleiding van de PMA op donderdag 18 februari over Handelingsperspectief vervolgtraject zonnepark initiatieven, de uitzending van Nieuwsuur dezelfde avond (https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2369275-stop-met-zonneparken-en-leg-zonnepanelen-op-daken.html) en het rapport van TNO (https://nos.nl/artikel/2371647-tno-rijk-moet-meer-sturen-op-keuze-locaties-zonne-energie.html) hebben de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie de volgende vragen:

 1. Heeft de gemeente in beeld welke grote (bedrijfs)daken in Apeldoorn allemaal geschikt zijn voor zonnepanelen of welke geschikt te maken zijn? Zo ja, om hoeveel daken gaat het en hoe groot is dit potentiële zonnepanelen oppervlakte? Kunt u daarbij onderscheid maken tussen de potentie en geschiktheid (zowel qua constructie als elektriciteitsaansluiting)?
 2. Als er nog geen beeld is: wat doet de gemeente om deze inventarisatie te realiseren en wanneer is dit gereed?
 3. Voormalig wethouder Sandmann heeft toegezegd dat hij in gesprek gaat met eigenaren van toekomstige grote (bedrijfs)panden over zon op dak. Hoe is dat tot nu toe gegaan?
 4. Is het zinvol om initiatiefnemers van zonnevelden actief te koppelen aan dak eigenaren van geschikte daken om zo ook zon op dak te stimuleren? Zo ja, hoe vaak heeft de wethouder dat gedaan en wat waren de reacties van de initiatiefnemers? Zo nee, waarom niet?
 5. Het is de bedoeling dat per 1-1-2022 een wetswijziging wordt ingevoerd zodat gemeenten dak eigenaren kunnen verplichten om zonnepanelen erop te plaatsen (of een groen dak). Hoe bereid de gemeente zich hierop voor zodat hiermee per 1-1-2022 aan het werk kan worden gegaan?
 6. De taskforce zon is onder ander in gesprek met bestaande bedrijven/dak eigenaren over het plaatsen van zonnepanelen en heeft onder andere een ‘zonnedak-award’. Wat heeft de taskforce zon tot nu toe bereikt?
 7. Met hoeveel bedrijven/eigenaren van grote daken heeft de gemeente/taskforce zon inmiddels gesproken over het plaatsen van zonnepanelen op hun daken? Hoeveel daarvan waren bereid om zonnepanelen te leggen en hoeveel niet en wat zijn de redenen/obstakels voor de laatste groep om dat niet te doen?
 8. Wat zijn de verdere plannen van de gemeente en taskforce zon om zonnepanelen op grote daken te stimuleren?
 9. Hoe gaat de gemeente om met weerstand en/of belemmeringen bij bedrijven/dak eigenaren?
 10. Wat kan de gemeente extra doen (binnen haar mogelijkheden) om belemmeringen/obstakels weg te nemen en welke moeten door het Rijk (of andere partijen) worden genomen?
 11. De wethouder heeft in de PMA van 3 december (evaluatie afwegingskader) toegezegd inzicht te geven in de toepassing van de zonneladder met de vraag: ‘doen we dat voldoende goed?’ Welk antwoord kan de wethouder ons intussen geven op deze vraag?


Maaike Moulijn - Partij voor de Dieren

Willeke de Jager - Meindertsma ChristenUnie