Actu­a­li­teits­vragen t.b.v. raads­ver­ga­dering gemeente Apeldoorn d.d. 1 april 2021


Lobby tegen opening Lelystad Airport

Indiendatum: 31 mrt. 2021

Afgelopen zondag was de laatste gelegenheid om een zienswijze m.b.t. Natuurvergunning Luchthaven Lelystad Airport in te dienen. De PvdA en Partij voor de Dieren hebben daar gebruik van gemaakt om duidelijk te maken dat Lelystad Airport niet open mag.

De PvdA, SP en Partij voor de Dieren stellen de volgende vragen over dit onderwerp:

  1. Heeft de gemeente Apeldoorn ook een zienswijze ingediend en wat staat daar in?
  2. Wat heeft het college afgelopen jaar (sinds de laatste bespreking van dit onderwerp in de raadsvergaderingen van 16 januari en 13 februari 2020) gedaan om Apeldoorn te beschermen tegen overlast van luchthaven Lelystad Airport en te lobbyen voor de belangen van onze natuur en inwoners?
  3. Wat is sindsdien daarmee bereikt?
  4. Is het college bereid om de raad voortaan beter (meer en eerder) te informeren over wat het doet in de lobby tegen toekomstige overlast van Lelystad Airport? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Chris Schouten, PvdA

Sunita Biharie, SP

Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over zon op dak

Lees verder

Schriftelijke vragen, samen met ChristenUnie gesteld, over toezicht en handhaving milieudelicten bij bedrijven

Lees verder

    word lid Doneer