Goed nieuws voor de dieren!!!


......en goed nieuws voor onze gezondheid

5 juni 2020

DE MOTIE "STIMULEREN NATUUR-INCLUSIEVE KRINGLOOP VEEHOUDERIJ" IS AANGENOMEN!!!

De gemeente Apeldoorn heeft zich uitgesproken vóór klimaatneutraliteit, vóór het verbeteren van de volksgezondheid, vóór een betere luchtkwaliteit en om de biodiversiteit te vergroten en de natuurwaarden van het ons omringende landschap, waaronder de Veluwe te herstellen.

De gemeente Apeldoorn is hiervoor bereid een nieuwe koers te gaan varen en in gesprek te gaan met intensieve veehouders. De inzet is om de intensieve veehouderij te beëindigen of bedrijven om te vormen naar kleinschalige veehouderijen waarin bij de bedrijfsvoering rekening wordt gehouden met het klimaat, de natuur, dierenwelzijn en volksgezondheid of om er een heel ander bedrijf van te maken (bv een plantaardig teeltbedrijf).

Een taak die niet alleen consequenties heeft voor de boer maar ook voor de voedingsindustrie én de consument.

We zijn bijzonder trots op de gemeenteraad die zich uitgesproken heeft voor een betere toekomst voor mens, dier en planeet. Onze planeetbrede visie begint vandaag in Apeldoorn!!

Wil je de motie nog eens nalezen klik dan hier.

Lees ook:

Gerelateerd nieuws

Apeldoorn bespreekt vanavond toekomst intensieve veehouderij

Donderdag 14 mei werd tijdens de digitale Politieke Markt de notitie niet grondgebonden veehouderij (megastallen) in de raad ...

Lees verder

Zorgen voor kwetsbaren in de samenleving

Sommige inwoners/kiezers vragen ons of we ook iets doen voor mensen, of dat we ons alleen inzetten voor dieren en natuur? De ...

Lees verder