Apeldoorn bespreekt vanavond toekomst inten­sieve veehou­derij


Partij voor Dieren dient samen met zeven collega politieke partijen motie in voor gezonder leef­klimaat voor zowel mens als dier

4 juni 2020

Donderdag 14 mei werd tijdens de digitale Politieke Markt de notitie niet grondgebonden veehouderij (megastallen) in de raad van Apeldoorn besproken.

Dit naar aanleiding van een motie die op 28 november 2019 is aangenomen waarin het college verzocht wordt met een notitie te komen over de visie op intensivering en grondgebondenheid van de veehouderij. De notitie moet inzicht geven in de toekomstige opgaven voor de agrarische sector en het landelijk gebied.

Naar aanleiding van dit debat dient de Partij voor de Dieren, samen met haar collega's van GroenLinks, SP, CU, D66, PvdA, VSP en 50Plus, vanavond 4 juni een motie vreemd in om het college op te roepen een koersverandering in te zetten en samen met de boeren intensieve veehouderij om te zetten naar een natuur-inclusieve kringloop variant.

Wil de gemeente Apeldoorn de uitgesproken ambitie om klimaatneutraal te worden, de biodiversiteit te vergroten en de natuurwaarden van onder andere de Veluwe te herstellen ook daadwerkelijk bewerkstelligen dan is nu het moment.

Economische belangen mogen niet langer leidend zijn. Er moet nu ingezet worden op volksgezondheid en het welzijn van onze planeet.

Apeldoorn zou vanavond geschiedenis kunnen schrijven als eerste gemeente die de megastallen een stop toeroept!

De motie die vanavond besproken zal worden lees je hier.

Lees ook: https://www.destentor.nl/apeldoorn/rem-op-megastallen-gaat-apeldoorn-miljoenen-euro-s-kosten~a8264a24/

https://www.destentor.nl/apeldoorn/boze-boeren-willen-met-tractoren-naar-stadhuis-van-apeldoorn-grote-zorgen-over-aanval-op-megastallen~a5a529d5/

Gerelateerd nieuws

Toekomstbeeld veilige leefomgeving onder druk door klimaatverandering

Tijdens de PMA van 28 mei werden de jaarstukken en de begroting van de VNOG, de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland be...

Lees verder

Goed nieuws voor de dieren!!!

DE MOTIE "STIMULEREN NATUUR-INCLUSIEVE KRINGLOOP VEEHOUDERIJ" IS AANGENOMEN!!! De gemeente Apeldoorn heeft zich uitgesproken...

Lees verder