Toekomst­beeld veilige leef­om­geving onder druk door klimaat­ver­an­dering


Zoönosen en droogte moeten onderdeel vormen toekomst­visie VNOG

1 juni 2020

Tijdens de PMA van 28 mei werden de jaarstukken en de begroting van de VNOG, de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland besproken.

In algemene zin werd tijdens dit debat een vertrouwen in de toekomst uitgesproken en een waardering voor de manier waarop alle medewerkers van de VNOG zich de afgelopen periode hebben ingezet voor de aanpak van de corona crisis.

Naast de jaarstukken werd ook de programmabegroting en -beleid voor de komende 4 jaar gepresenteerd met daarin de toekomstvisie verwoord: “veilig en gezond, wonen, werken en recreëren”.

Kijkend naar deze toekomst heeft de Partij voor de Dieren tijdens dit debat haar zorgen uitgesproken voor de risico’s die ieder jaar groter worden door toedoen van de klimaatverandering. Een groot en ook momenteel weer actueel risico is de droogte. Door financiële tekorten waarmee de VNOG de afgelopen jaren kampte is er bezuinigd op materieel bij de brandweer terwijl door de droogte het risico op natuurbranden fors toe- en het beschikbare bluswater, door de droogte, sterk afneemt.

En ook wanneer de VNOG wil dat we in de toekomst veilig en met name gezond kunnen blijven wonen, werken en recreëren zal beleid moeten worden afgestemd op het voorkomen van een nieuwe zoönose zoals het COVIS-19 virus.

De regio waarin de VNOG actief is bevat veel megastallen. Deze stallen waar grote aantallen dieren dicht op elkaar zitten zijn broedplaatsen voor dit soort ziektes en vormen dus een groot risico voor onze gezondheid om van dierenwelzijn en het toenemende aantal stalbranden nog maar te zwijgen.

Voor het VNOG om niet opnieuw in de toekomst geconfronteerd te worden met financiële tekorten dringt de PvdD dan ook aan op een toekomstbestendig crisisplan waarbij niet alleen gekeken gaat worden naar een slagvaardig en vakbekwaam optreden tijdens de bestrijding van een crisis maar naar mogelijkheden hoe deze crises voorkomen kunnen worden. Dat scheelt immers een hoop geld en dan zit de toekomstige begroting ook wel snor.

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte en bomensterfte van onder andere de eeuwenoude bomen bij paleis het Loo heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan het college over dit onderwerp.

Wat betreft onze visie over de toenemende risico's voor de volksgezondheid die de aanwezigheid van de vele megastallen in ons landschap met zich meebrengen staat de Partij voor de Dieren Apeldoorn niet alleen. Samen met 7 andere politieke partijen (GroenLinks, SP, CU, D66, PvdA, VSP en 50PLUS) dient de PvdD op 4 juni een motie vreemd in tijdens de raadsvergadering waarin het college wordt opgeroepen in gesprek te gaan met intensieve veehouders omdat een koersverandering nu noodzakelijk is.

Lees meer:

https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-zeer-bezorgd-om-bezuinigingen-bij-brandweer

https://www.destentor.nl/apeldoorn/eerste-twaalf-eiken-bij-de-veelbesproken-bomenkap-paleis-het-loo-gesneuveld~afa05ff6/

https://www.destentor.nl/binnenland/extreme-droogte-maak-drinkwater-duurder-bij-extra-gebruik~a98da715/

https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/apeldoorn-bespreekt-visie-op-intensivering-veehouderij

https://www.destentor.nl/apeldoorn/rem-op-megastallen-gaat-apeldoorn-miljoenen-euro-s-kosten~a8264a24/

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt vragen over welzijn medewerkers slachterijen

De coronacrisis legt veel misstanden en pijnpunten in onze samenleving bloot. Eén daarvan is de manier waarop buitenlandse me...

Lees verder

Apeldoorn bespreekt vanavond toekomst intensieve veehouderij

Donderdag 14 mei werd tijdens de digitale Politieke Markt de notitie niet grondgebonden veehouderij (megastallen) in de raad ...

Lees verder