Zorgen voor kwets­baren in de samen­leving


De Partij voor de Dieren is niet alleen een partij die opkomt voor dieren maar voor alle kwets­baren in onze maat­schappij

22 juni 2020

Sommige inwoners/kiezers vragen ons of we ook iets doen voor mensen, of dat we ons alleen inzetten voor dieren en natuur? De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij die de belangen van alle soorten, mens én dier, als uitgangspunt neemt. We hebben een planeetbrede visie en zijn daarin uniek.

"We streven naar een samenleving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en zorg voor de kwetsbaarsten. Waar goed onderwijs is en zinvol werk voor iedereen. Een samenleving waarin mensen de moed hebben om de veranderingen te bewerkstelligen die daarvoor nodig zijn."

Zo staat het letterlijk in de inleiding van Plan B, ons landelijke verkiezingsprogramma.

We spreken ons dus ook uit voor de kwetsbare mensen in onze maatschappij.

  • zo hebben wij ons fel uitgesproken over de handelswijze van Pluryn bij de behandeling van de Hoenderloo Groep.
  • hebben we aan de burgemeester gevraagd, en inmiddels zijn toezegging ontvangen, om roetveegpieten in te zetten bij de intocht van Sinterklaas.
  • hebben we de burgemeester tevens gevraagd voor opvang van minderjarige asielzoekers uit Griekse kampen en ook hieraan gaat hij werken.
  • ook bij het veiligheidsbeleid hebben wij (samen met de SP) de toezegging gekregen dat er werk gemaakt wordt van het tegengaan van etnisch profileren en discriminatie.
  • scharen wij ons achter voorstellen om de samenleving inclusiever te maken, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat woningen en de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt. Op ons voorstel hebben we een aantal jaar geleden met de wethouder en raadsleden rond gereden in rolstoelen om te ervaren hoeveel drempels er nog waren in de Apeldoornse binnenstad, waarna er op dit vlak veel verbeterd is.
  • hebben we vanuit wijkraden en de gehandicaptenraad signalen ontvangen dat steeds meer bushaltes verdwijnen. Op vragen hierover van het CDA werd door het college verwezen naar de provincie. De provinciale fracties van PvdD, SP en CDA roepen nu gezamenlijk de provincie Gelderland tot de orde om zo voor iedereen een goed toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer te waarborgen.

Op deze manieren proberen wij ons, samen met onze politieke collega's zo goed mogelijk in te zetten voor een goede samenleving. Waar de overige politieke partijen zich voornamelijk met menselijke belangen bezighouden, heeft de Partij voor de Dieren echter een planeetbrede visie en willen we onze aarde leefbaar houden voor toekomstige generaties.

Een aarde met schone lucht, schoon water, soortenrijkdom, een vruchtbare bodem en leven in harmonie met álle bewoners van deze planeet, mens én dier! Dat is onze grootste uitdaging.

Gerelateerd nieuws

Goed nieuws voor de dieren!!!

DE MOTIE "STIMULEREN NATUUR-INCLUSIEVE KRINGLOOP VEEHOUDERIJ" IS AANGENOMEN!!! De gemeente Apeldoorn heeft zich uitgesproken...

Lees verder

Motie "green deal" over parkeren Apeldoorn-West aangenomen

Weet u het nog? Al jaren zoekt de gemeente naar een oplossing om het parkeerleed in Apeldoorn-West te verzachten. In deze re...

Lees verder