Yvonne de Carpentier


Frac­tie­ver­te­gen­woor­diger

Gerelateerd

Apeldoorn krijgt geen dier­vrien­de­lijke wegin­richting.

Afgelopen maand was de paddentrek er weer: padden, maar ook kikkers en salamanders, komen uit hun winterslaap en trekken naar een nabijgelegen poel om daar hun eieren af te zetten en te bevruchten. De gemeente Apeldoorn werkt goed mee met de vele vrijwilligers die elk jaar met veel liefde deze dieren overzetten. Zo worden voorafgaand aan de trek de straten geveegd, de rioleringen schoongemaakt e...

Moties Vragen Nieuws