Schrif­te­lijke vragen over het houden van gevaar­lijke dieren.


Indiendatum: apr. 2017

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER ALLIGATORS ALS HUISDIER

De Stentor berichtte vorige week dat er in Apeldoorn een dwergkaaiman als huisdier wordt gehouden. Het dier bleek te weinig ruimte te hebben. Volgens de Partij voor de Dieren is het onwenselijk als alligators als huisdier worden gehouden. In huizen is het niet mogelijk om een natuurlijke leefomgeving voor deze bijzondere dieren te creëren. Daarnaast is de Partij voor de Dieren van mening dat alligators te gevaarlijk zijn om te houden. Graag stellen we hierover de volgende vragen:

1. Wat voor risico’s zijn er wanneer deze dwergkaaiman ontsnapt voor mensen en dieren in Apeldoorn?
2. Welke voorzorgsmaatregelen zijn er getroffen om ervoor te zorgen dat deze dwergkaaiman niet ontsnapt?
3. Hoe wordt het welzijn van deze dwergkaaiman in het vervolg gemonitord?
4. Is het college het met ons eens dat het onwenselijk is om alligators als huisdier te houden?
5. Wat doet het college eraan om inwoners te ontmoedigen om een alligator als huisdier te nemen?

Via de Algemene Plaatselijke Verordening is het mogelijk om het houden van gevaarlijke dieren aan banden te leggen. De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) definieert gevaarlijke gezelschapsdieren als volgt: “Een gevaarlijk gezelschapsdier is een gezelschapsdier dat vanwege agressiviteit, giftigheid of andere eigenschappen (ernstig) onheil kan toebrengen aan zijn houder, aan andere personen dan de houder, of aan andere dieren.”


6. Is het college van mening dat een alligator valt onder deze definitie?

Diverse andere gemeenten hebben reeds een verbod op het houden van gevaarlijke dieren. Zo verbiedt gemeente Heerlen het houden van dieren die bij ontsnapping gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier.


7. Is het college bereid om via de APV de mogelijkheden tot het houden van gevaarlijke dieren, zoals alligators, door particulieren aan banden te leggen?
8. Zou het college een inventarisatie kunnen maken van de in Apeldoorn gehouden exotische dieren die bij ontsnapping gevaarlijk zijn voor mens of dier? Zo ja, op welke termijn kunnen we deze inventarisatie verwachten?

Harry Voss
Partij voor de Dieren

Foto: de Stentor

Indiendatum: apr. 2017
Antwoorddatum: 20 apr. 2017