Schrif­te­lijke vervolg­vragen over aanpak ener­gie­ver­spilling winkels


Indiendatum: jan. 2017

Vorig jaar (dd 21-1-12016) heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over de aanpak van energieverspilling bij winkels. Veel winkels houden hun deuren tijdens openingstijden standaard open, ook in de winter. Daarmee stoken veel winkeliers voor de straat. Uit een ronde langs de Hoofdstraat blijkt dat er nog steeds veel deuren open staan bij Apeldoornse winkeliers in het centrum. Het beeld lijkt weinig veranderd te zijn ten opzichte van vorig jaar. Uit recent onderzoek blijkt dat dichte deuren louter voordelen heeft en geen enkele belemmering vormen voor klanten om binnen te komen (zie: http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/retail/20081/gesloten-winkeldeur- bespaart-energie-en-trekt-ook-klanten). Op basis van bovenstaande bevindingen stelt de Partij voor de Dieren de volgende vervolgvragen:

1. In hoeverre deelt het college het beeld dat winkels nog weinig doen aan de aanpak van energieverspilling door hun open deurenbeleid?
2. Wat heeft het project Supermarkten 2015 opgeleverd?
3. Wat heeft de energiebesparingspilot bij de detailhandel in de binnenstad van de OVIJ i.s.m. VNO-NCW tot nu toe opgeleverd?
4. Wat is er concreet gebeurd met het informeren en stimuleren (waaronder de verspreiding van de factsheet en andere informatie over energiebesparing), het gesprek aangaan met de binnenstadsondernemers over de aanpak van energieverspilling en wat heeft het opgeleverd?
5. Is het mogelijk om bij de grotere bedrijven die onder de Wet Milieubeheer vallen op basis van het genoemde recente onderzoek te verplichten om de deuren dicht te doen aangezien hieruit blijkt dat het geen klandizie kost?
6. Welke plannen hebben de gemeente en OVIJ voor 2017 om energieverspilling bij winkels verder tegen te gaan?

Harry Voss
Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schrifelijke vragen Apeldoorn slachtstad

Lees verder

Schriftelijke vragen over het houden van gevaarlijke dieren.

Lees verder

    word lid Doneer