Schrife­lijke vragen Apeldoorn slachtstad


Indiendatum: dec. 2016


Apeldoorn heeft de illustere eer om de grootste slager van Europa te mogen zijn. Na Ekro (volgens eigen zeggen de grootste kalfsvleesproducent ter wereld, er worden hier jaarlijks 400.000 kalveren geslacht), Esa (één van de grootste kalfsvleesslachterij ter wereld, jaarlijkse productie onbekend) en Vion (in de Apeldoornse slagerij worden er wekelijks een kleine 25.000 varkens geslacht, dat zijn jaarlijks ongeveer 1.300.000 dieren) komt binnenkort Ameco (slacht van dagelijks 400 melkkoeien, jaarlijks ongeveer 146.000 koeien) als vierde grote slachterij in Apeldoorn. Het college toont zich in de pers verheugd over de komst van Ameco als impuls voor de Apeldoornse economie en heeft afspraken gemaakt met het bedrijf om werkplekken te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Partij voor de Dieren ziet vooral veel nadelen in nog een slachtbedrijf in Apeldoorn en stelt hierover de volgende vragen.

1. De Partij voor de Dieren betwijfelt de waarde van een dergelijk bedrijf voor de werkgelegenheid van Apeldoorners. Wij hebben de indruk dat er niet veel Nederlanders willen werken in deze slachterijen en dat veel werk wordt gedaan door buitenlanders, met name uit Oost-Europa. Is deze indruk correct en kan het college aangeven hoeveel Apeldoorners daadwerkelijk werken bij Ekro, Esa en Vion en hoeveel buitenlanders zij in dienst hebben?
2. Kan het college zich voorstellen dat mensen vanwege ethische redenen niet in een slachterij willen werken? Houdt het college rekening ermee dat dit ook kan gelden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Zo ja, hoe houdt het college hiermee rekening? Zo nee, waarom niet?
3. De Partij voor de Dieren is van mening dat inwoners niet gedwongen kunnen worden om dieren te doden of te werken in een bedrijf dat dit doet. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zouden bijvoorbeeld niet gekort mogen worden op hun uitkering wanneer zij weigeren om in een slachterij te werken. Is het college dit met de Partij voor de Dieren eens?
4. Hoe wordt er omgegaan met uitkeringsgerechtigden die om ethische redenen bepaald werk weigeren?
5. Daarnaast ziet de Partij voor de Dieren veel nadelen met betrekking tot de slachterijen. Eén daarvan is de verkeersoverlast. Er worden dagelijks enorme aantallen dieren aangevoerd en vrachtwagens vol vlees afgevoerd. Het komt regelmatig voor dat vrachtwagens met levende, op elkaar gepropte dieren erin nog uren moeten wachten voordat zij het terrein mogen oprijden. Dit levert niet alleen dierenleed op, maar ook verkeersoverlast. Wie een ochtend bij de Laan van Malkenschoten ziet wat daar langs komt en hoelang vrachtwagens vaak moeten wachten, wordt daar erg verdrietig van. Hoe wil het college niet alleen dierenleed maar ook verkeersoverlast voorkomen bij de slachterijen?
6. Is het college van mening dat een toeristisch toplandschap samen gaat met de economische belangen van slachterijen en de overlast die zij veroorzaken? Dit betreft niet alleen de overlast van het vrachtverkeer, maar ook door de confrontatie van toeristen met dierenleed in de vrachtwagens, de nare geuren die de dieren en slachterijen afgeven en het onpopulaire imago van Apeldoorn als slachtstad. Graag het antwoord motiveren.

Harry Voss
Partij voor de Dieren